Funcții contractuale (20 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BucureştiFuncții contractuale (20 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sectorul 2, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoare lor funcţii publice de execuţie vacante de:

• Consilier, clasa I, grad profesional debutant (2 posturi) şi inspector clasa I, grad profesional debutant (2 posturi) la Serviciul Supraveghere şi Control Vamal – Biroul Echipe Mobile – Direcţia Regională Vamală Bucureşti – aparat propriu.
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant şi inspector clasa I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator – Pachet Office nivel bază, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Inspector, clasa I, grad profesional debutant (1 post) la Biroul Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală – Direcţia Regională Vamală Bucureşti – aparat propriu.
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:
-ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică, economie/informatică economică;
-ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tehnologia informaţiei/tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/reţele şi software de telecomunicaţii/automatică şi informatică aplicată, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ingineria sistemelor multimedia/inginerie electrică şi calculatoare, electronică sau electrotehnică/ ingineria informaţiei;
știinţelor exacte cu specializarea: matematica/matematică informatică/matematici aplicate informatică/ informatică aplicată,
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator – nivel cunoştinţe mediu, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, şi anume:
-Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei;
administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN şi MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente, comunicaţii date – cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului;
nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Inspector, clasa I, grad profesional debutant (2 posturi) la Biroul Contabilitatea Resurselor Proprii Tradiţionale – Direcţia Regională Vamală Bucureşti – aparat propriu.
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator: Pachet Office nivet bază, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Consilier, clasa I, grad profesional debutant (1 post) ia Serviciul Reglementări Vamale – Direcţia Regională Vamală Bucureşti – aparat propriu.
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator: Pachet Office nivel bază, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant (3 posturi) la Compartimentul Autorizări, Supraveghere şi Control al Mişcării Produselor Accizabile – Biroul Vamal de Interior Gradul I Bucureşti – Direcţia Regională Vamală Bucureşti.
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator – Pachet Office nivel baza, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant (2 posturi) la Compartimentul Autorizări, Supraveghere şi Control al Mişcării Produselor Accizabile – Biroul Vamal de Interior Gradul I Ilfov – Direcţia Regională Vamală Bucureşti.
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector vamal clasa I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator – Pachet Office nivel baza, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
nu este necesară vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant (3 posturi) la Serviciul Coordonare Activităţi Schengen – Biroul Vamal de Frontieră Gradul I Otopeni Călători – Direcţia Regională Vamală Bucureşti.
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector vamal, clasa l, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator – Pachet Office nivel bază. dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant (3 posturi) la Compartimentul Mărfuri – Biroul Vamal de Frontieră Gradul I Otopeni Călători – Direcţia Regională Vamală Bucureşti.
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator – Pachet Office nivel bază, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

• Inspector vamal, clasa I. grad profesional debutant (1 post) la Compartimentul Călători – Biroul Vamal de Frontieră Gradul I Otopeni Călători – Direcţia Regională Vamală Bucureşti.
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator – Pachet Office nivel bază, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi cele prevăzute de art. 9 alin. (1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv avizul psihologic care priveşte evaluarea psihologică a candidatului. Certificatul trebuie să fie eliberat cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului. Lista personalului şi a entităţilor acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice se publică pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din România – www.copsi.ro – şi pe site-ul web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – www.anaf.ro.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 noiembrie 2018, ora 11:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 noiembrie 2018, ora ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Organizare şi Resurse Umane, Bucureşti, str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sectorul 2, telefon 021/305.70.94, fax 021/305.74.44, persoane de contact – Neculai Florica, inspector superior şi Botezatu Cecilia Simona, expert superior, e-mail Date.MunBucuresti.MB@anaf.ro.

descarca: 20181024160320_anexa_-1_anunt_30293.pdf 396KB PDF

Apply for this Job