Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ConstanţaFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1 post de psihopedagog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Antonio

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licentă în domeniul psihopedagogiei speciale/ pshihologiei; aviz Colegiu în domeniul psihopedagogiei speciale/dovada înscrierii pentru obținerea avizului;

 • principalele atribuții ale postului: asigură terapie beneficiarilor;

1 post de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Antonio

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S/PL/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare;

 • principalele atribuții ale postului: asigură educația și supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

1 post de psihopedagog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Delfinul

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licentă în domeniul psihopedagogiei speciale/ pshihologiei; aviz Colegiu în domeniul psihopedagogiei speciale/dovada înscrierii pentru obținerea avizului;

 • principalele atribuții ale postului: asigură terapie beneficiarilor;

 • 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Delfinul

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, autorizație de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/consiliere/ eliberat de CNPR;

 • principalele atribuții ale postului: asigură consiliere, asistență și terapie psihologică beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale;

1 post de medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul medicină generală/ medicină de familie; aviz de liberă practică;

 • principalele atribuții ale postului: coordonează și răspunde de problemele medicale ale beneficiarilor;

1 post de psihopedagog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licentă în domeniul psihopedagogiei speciale/ pshihologiei; aviz Colegiu în domeniul psihopedagogiei speciale/dovada înscrierii pentru obținerea avizului;

 • principalele atribuții ale postului: asigură terapie beneficiarilor;

3 posturi de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S/PL/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare;

 • principalele atribuții ale postului: asigură educația și supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

1 post de muncitor calificat lenjer, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii generale/medii; curs calificare lenjer;

 • principalele atribuții ale postului: asigură întreținerea echipamentului și cazarmamentului;

1 post de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S/PL/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare;

 • principalele atribuții ale postului: asigură educația și supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

1 post de îngrijitor pentru curățenie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

 • principalele atribuții ale postului: asigură curățenia în incinta centrului;

1 post de muncitor necalificat spălătorie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii generale

 • principalele atribuții ale postului: asigura dezinfectarea, spalarea si calcarea echipamentului și cazarmamentului;

1 post de logoped, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont – Centrul de Plasament

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihopedagogiei speciale, aviz de liberă practică în domeniul psihopedagogiei speciale eliberat de CNPR;

 • principalele atribuții ale postului: recuperare, logopedie;

1 post de kinetoterapeut, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont – Centrul de Plasament

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de specialitate în domeniul kinetoterapiei, autorizație pentru exercitarea profesiei;

 • principalele atribuții ale postului: recuperare, kinetoterapie;

1 post de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont – Centrul de Plasament

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: PL/SSD/ S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul O.A.M.G.M.A.M.R;

 • principalele atribuții ale postului: asigură asistentă medicală beneficiarilor serviciilor rezidențiale; program ture;

1 post de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont – Centrul de Plasament

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S/PL/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare;

 • principalele atribuții ale postului: asigură educația și supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

1 post de logoped, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina – Centrul de Plasament

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihopedagogiei speciale, autorizație/aviz de liberă practică în domeniul psihopedagogiei speciale eliberat de CNPR;

 • principalele atribuții ale postului: recuperare, logopedie;

1 post de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina – Centrul de Plasament

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S/PL/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare;

 • principalele atribuții ale postului: asigură educația și supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

1 post de logoped, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam – Centrul de Plasament

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihopedagogiei speciale, autorizație/aviz de liberă practică în domeniul psihopedagogiei speciale eliberat de CNPR;

 • principalele atribuții ale postului: recuperare, logopedie;

1 post de kinetoterapeut, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam – Centrul de Plasament

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de specialitate în domeniul kinetoterapiei, autorizație pentru exercitarea profesiei;

 • principalele atribuții ale postului: recuperare, kinetoterapie;

1 post de îngrijitor de curățenie, pe durată nedeterminată, în cadrul Adăpostului de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

 • principalele atribuții ale postului: asigură curățenia în incinta centrului; program ture;

 • 1 post de medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Techirghiol

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul medicină generală/ medicină de familie; aviz de liberă practică;

 • principalele atribuții ale postului: coordonează și răspunde de problemele medicale ale beneficiarilor;

 • 1 post de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Techirghiol

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale; program ture;

 • 1 post de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: PL/SSD/ S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul O.A.M.G.M.A.M.R;

 • principalele atribuții ale postului: asigură asistentă medicală beneficiarilor serviciilor rezidențiale; program ture;

 • 2 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale; program ture;

 • 1 post de muncitor necalificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii generale ;

 • principalele atribuții ale postului: își desfașoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiții igienico-sanitare a meniurilor; program ture;

1 post de muncitor calificat lenjer, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii generale/medii; curs calificare croitor;

 • principalele atribuții ale postului: asigură întreținerea echipamentului și cazarmamentului;

1 post de muncitor necalificat spălătorie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii generale;

 • principalele atribuții ale postului: asigura dezinfectarea, spalarea si calcarea echipamentului și cazarmamentului;

 • 1 post de muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meserie ;

 • principalele atribuții ale postului: își desfașoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiții igienico-sanitare a meniurilor; program ture;

 • 2 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale; program ture;

 • 1 post de medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul medicină generală/ medicină de familie; aviz de liberă practică;

 • principalele atribuții ale postului: coordonează și răspunde de problemele medicale ale beneficiarilor;

 • 3 posturi de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: PL/SSD/ S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul O.A.M.G.M.A.M.R;

 • principalele atribuții ale postului: asigură asistentă medicală beneficiarilor serviciilor rezidențiale; program ture;

 • 1 post de muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meserie ;

 • principalele atribuții ale postului: își desfașoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiții igienico-sanitare a meniurilor; program ture;

 • 2 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale; program ture;

 • 1 post de muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp B

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meserie ;

 • principalele atribuții ale postului: își desfașoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiții igienico-sanitare a meniurilor; program ture;

 • 1 post de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp A

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: PL/SSD/ S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul O.A.M.G.M.A.M.R;

 • principalele atribuții ale postului: asigură asistentă medicală beneficiarilor serviciilor rezidențiale; program ture;

 • 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, autorizație de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/consiliere/ eliberat de CNPR;

 • principalele atribuții ale postului: asigură consiliere, asistență și terapie psihologică beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale;

1 post de muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meserie

 • principalele atribuții ale postului: își desfașoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiții igienico-sanitare a meniurilor; program ture;

1 post de muncitor calificat lenjer, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii generale/medii; curs calificare croitor;

 • principalele atribuții ale postului: asigură întreținerea echipamentului și cazarmamentului;

3 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidențial

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale; program ture;

 • 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul de Zi

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, autorizație de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/consiliere/ eliberat de CNPR;

 • principalele atribuții ale postului: asigură consiliere, asistență și terapie psihologică beneficiarilor serviciilor sociale;
 • 4 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică SF. Luca – Negru Voda

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale; program ture;

 • 1 post de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Locuințelor Protejate Negru –Vodă – Casa Topaz

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: PL/SSD/ S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul O.A.M.G.M.A.M.R;

 • principalele atribuții ale postului: asigură asistentă medicală beneficiarilor serviciilor rezidențiale; program ture;

1 post de medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Evaluare Complexă pentru Copil

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: S

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență specializarea neurologie/psihiatrie/neuropsihiatrie pediatrică; aviz de liberă practică;

 • principalele atribuții ale postului: coordonează și răspunde de problemele medicale ale beneficiarilor;

2 posturi de arhivar pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii;

 • principalele atribuții ale postului: arhivează sistematic și verifică materialele date spre arhivare;

 • 1 post de muncitor calificat întreținere (instalator), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Intervenții Coloană Auto

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meseria de instalator;

 • principalele atribuții ale postului: asigură lucrări de întreținere;

 

 • 1 post de șofer pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Intervenții Coloană Auto

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: G/M

 • nivelul postului: EXECUȚIE

 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii generale/medii; permis auto categoria B;

 • principalele atribuții ale postului: asigură transportul de persoane

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2017, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 august 2017, ora 10:00: proba scrisă – la sediul C.P. Traian din Constanţa, str. Nicu Mandal nr. 15 (zona Halta Traian, vis-â-vis de Str. Interioară 2);
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Constanţa, str. Decebal nr. 22, telefon: 0241/480.863.

Apply for this Job