Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului AradFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

27 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție, după cum urmează:

 1. Logoped grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Asistență și Consiliere pentru Persoane TSA – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniu fundamental: științe sociale, ramura de știință: psihopedagogie specială;
 • vechime în specialitatea studiilor: 5 ani;
 • drept de liberă practică, specialitatea: psihopedagogie specială, emis de către Colegiul Psihologilor din România.

Bibliografie:

 • Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea VI, Titlul III, art. 549-553;
 • OMMJS nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Carolina Bodea Hațegan – Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, Ed. Trei, 2016, Cap. IX – Întârzierea în dezvoltarea limbajului. Prevenție, diagnostic și intervenție.
 1. Educator grad profesional debutant (S) în cadrul Centrului Maternal – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniu fundamental: științe sociale sau științe umaniste și arte;

Bibliografie:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare, Cap. II – Drepturile Copilului;
 • OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecți e specială;
 • Manualul educatorului – Educație pentru integrare socială, Modulul III, diminuarea situațiilor de risc în lucrul cu copiii din serviciile de tip rezidențial (pag 55-85).
 1. Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Terapie și Recuperare pentru Copii – Ghiocelul – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniu fundamental: științe sociale sau științe umaniste și arte;
 • vechime în specialitatea studiilor: 3 ani;
 • vechime în domeniul: îngrijirea și asistența persoanelor cu dizabilități sau creșterea și îngrijirea copilului – minimum 2 ani experiență în muncă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare, Cap. II – Drepturile Copilului;
 • OMMJS nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Manualul educatorului – Educație pentru integrare socială, Modulul III, diminuarea situațiilor de risc în lucrul cu copiii din serviciile de tip rezidențial (pag 55-85).
 1. Educator grad profesional principal (S) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Lipova – 4 posturi;
 2. Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrul de Recuperare pentru Copii – Lipova – 1 post;
 3. Educator grad profesional principal (S) în cadrul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice „Mara” – 2 posturi;
 4. Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Tabacovici – 1 post;
 5. Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;
 6. Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor de la punctele 4 – 9 sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniu fundamental: științe sociale sau științe umaniste și arte;
 • vechime în specialitatea studiilor: 3 ani;
 • vechime în domeniul: îngrijirea și asistența persoanelor cu dizabilități sau creșterea și îngrijirea copilului – minimum 2 ani experiență în muncă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare, Cap. II – Drepturile Copilului;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Cap. II – Drepturile persoanelor cu handicap;
 • OMMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
 • OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea VI, Titlul III, art. 549-553;
 • Manualul educatorului – Educație pentru integrare socială, Modulul III, diminuarea situațiilor de risc în lucrul cu copiii din serviciile de tip rezidențial (pag 55-85).
 1. Educator (S) în cadrul Centrului de Plasament Oituz – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniu fundamental: științe sociale sau științe umaniste și arte;
 • vechime în specialitatea studiilor: 3 ani;
 • vechime în domeniul: îngrijirea și asistența persoanelor cu dizabilități sau creșterea și îngrijirea copilului – minimum 1 an experiență în muncă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare, Cap. II – Drepturile Copilului;
 • OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea VI, Titlul III, art. 549-553;
 • Manualul educatorului – Educație pentru integrare socială, Modulul III, diminuarea situațiilor de risc în lucrul cu copiii din serviciile de tip rezidențial (pag 55-85).
 1. Asistent social grad profesional principal (S) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Sântana – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniu fundamental: științe sociale, ramura de științe: Sociologie, specializarea: Asistență Socială;
 • vechime în specialitatea studiilor: 5 ani
 • Vechime în domeniul: creșterea și îngrijirea copilului – minimum 2 ani experiență în muncă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. II – Drepturile Copilului;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea VI, Titlul III, art. 549-553;
 • OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
 1. Asistent social grad profesional debutant (S) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș – 1 post;
 2. Asistent social grad profesional debutant (S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor de la punctele 12 – 13 sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniu fundamental: științe sociale, ramura de științe: Sociologie, specializarea: Asistență Socială;

Bibliografie:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Cap. II – Drepturile persoanelor cu handicap;
 • OMMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
 1. Asistent social grad profesional debutant (S) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Sântana – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniu fundamental: științe sociale, ramura de științe: Sociologie, specializarea: Asistență Socială;

Bibliografie:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. II – Drepturile Copilului;

– OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

 1. Instructor de educație treaptă profesională principal (M) în cadrul Centrului de Criză – 1 post;
 2. Instructor de educație treaptă profesională principal (M) în cadrul Complexului de Servicii Sociale – Ineu – 7 posturi;
 3. Instructor de educație treaptă profesională principal (M) în cadrul Cenbtrului de Recuperare și Reabilitare Copii cu Dizabilități – 1 post;
 4. Instructor de educație treaptă profesională principal (M) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Lipova – 7 posturi;
 5. Instructor de educație treaptă profesională principal (M) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Sântana – 2 posturi;

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor de la punctele 15 – 19 sunt următoarele:

 • Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în muncă: minimum 3 ani;

din care, în domeniul: creșterea și îngrijirea copilului – minimum 2 ani experiență în muncă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. II – Drepturile Copilului;
 • OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;
 • Manualul educatorului – Educație pentru integrare socială, Modulul III, diminuarea situațiilor de risc în lucrul cu copiii din serviciile de tip rezidențial (pag 55-85).
 1. Instructor de educație (M) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Lipova – 4 posturi;

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor sunt următoarele:

 • Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în muncă: minimum 3 ani,
  • din care, în domeniul: creșterea și îngrijirea copilului – minimum 1 an experiență în muncă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. II – Drepturile Copilului;
 • OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;
 • Manualul educatorului – Educație pentru integrare socială, Modulul III, diminuarea situațiilor de risc în lucrul cu copiii din serviciile de tip rezidențial (pag 55-85).
 1. Asistent medical (PL) în cadrul Centrului de Criză – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • Studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă SAU diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • vechime: 6 luni ca asistent medical;
 • cunoștințe Microsoft Word și Microsoft Excel.

Bibliografie:

 • Georgeta Baltă – Îngrijirea bolnavului – tehnici generale – Editura Didactică și Pedagogică, 1991;
 • Lucreția Titircă – Urgențe medico-chirurgicale – Editura Medicală, 1998
 • Sub redacția Lucretia Titircă – Ghid de nursing – Editura Viața Medicală Românească, 1996;
 • Grup național de etică în nursing – Ghid de etică în nursing pentru asistent medical, 1999;
 • Probă suplimentară eliminatorie: testare operare calculator.
 1. Masor (M) în cadrul Centrului de Terapie și Recuperare pentru Copii – Ghiocelul – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Curs de masor;
 • Vechime în muncă: minimum 3 ani,
  • din care, în domeniul: creșterea și îngrijirea copilului – minimum 2 ani experiență în muncă.

Bibliografie: probă practică.

 1. Lucrător social treaptă profesională principal (M) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Păuliș – 1 post;
 2. Lucrător social treaptă profesională principal (M) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități – Cuveșdia – 2 posturi;
 3. Lucrător social treaptă profesională principal (M) în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Copii cu Dizabilități – 3 posturi;
 4. Lucrător social treaptă profesională principal (M) în cadrul Centrului de Plasament Oituz – 1 post;
 5. Lucrător social treaptă profesională principal (M) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Sântana – 6 posturi;
 6. Lucrător social treaptă profesională principal (M) în cadrul Centrului de Plasament Zădăreni – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor de la punctele 23 – 28 sunt următoarele:

 • Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în muncă: minimum 3 ani,
  • din care, în domeniul: îngrijirea și asistența persoanelor cu dizabilități sau creșterea și îngrijirea copilului – minimum 2 ani experiență în muncă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare, Cap. II – Drepturile Copilului;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Cap. II – Drepturile persoanelor cu handicap;
 • OMMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
 • OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;
 1. Administrator I (M) în cadrul Complexului de Servicii Sociale – Ineu – 1 post;
 2. Administrator I (M) în cadrul Centrului de Criză – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor de la punctele 29 – 30 sunt următoarele:

 • Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în muncă: minimum 3 ani.

Bibliografie:

 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Cap. II – Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice;
 1. Muncitor calificat treaptă profesională II (G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • Studii: studii generale
 • Vechime în muncă: min 1 an.

Bibliografie: probă practică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se va desfășura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, situat în Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, în data de 19.12.2019, începând cu ora 09:00, în 3 serii care vor fi anunțate o dată cu afișarea rezultatelor selecției dosarelor, se va susține proba scrisă/practică/proba suplimentară, iar în data de 23.12.2019, ora 12:00, se va susține proba de interviu.

Dosarele pentru concurs se vor depune din data de 28.11.2019 până în data de 11.12.2019 (inclusiv, ora 16:30).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon: 0257/210.055, interior 119.

descarca: Anunt-concurs-site-si-avizier-19.12.2019.pdf 441KB PDF

Apply for this Job