Funcţii contractuale – Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului TimişoaraFuncţii contractuale

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

17 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI
 • UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI

1.Psiholog specialist(S) -1 post , pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare – specialist;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat;

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale,anexa nr 7;

2.Kinetoterapeut principal (S) – 1 post , pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în kinetoterapie/fiziokinetoterapie

– autorizatie de liberă practică emisă de DSP

-vechime minimă 6 luni în specialitate

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

Bibliografie:

–          Legea 477/2004, actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordinul nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publiceLegea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

–          Ordinul 2126 / 2014, actualizat, privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr. 6 și anexa nr.8

–          Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Legea 292/2011 privind asistența socială, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare; doar Capitolul III – Sistemul de servicii sociale și Capitolul IV Măsuri integrate de asistență socială, secțiunea a 4a – Asistența socială a persoanelor vârstnice;

 1. Asistent medical principal (PL)- 1 post , pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

 • SERVICII LA DOMICILIU DESTINATE PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI PRIN ASISTENT PERSONAL
 1. Psiholog specialist (S)-1 post, pe perioadă nedeterminată

          Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

          Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare -specialist;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat;

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE INOCENŢIU KLEIN

 1. Medic specialist – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

            Condiţii de participare specifice:

-Sudii superioare de specializare în medicină generală/medicină de familie;

-Certificat de membru în Colegiul Medicilor din România,avizat la zi;

-Adeverinţă care să ateste calitatea de medic specialist în specialitatea medicină generală/medicină de familie ;

-Cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

            -vechime –stagiul de rezidenţiat terminat

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului şi normele de aplicare;

-Ordinul MSP nr.916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale în unităţile sanitare;

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr 1

 2.Psiholog specialist(S) -1 post , pe perioadă nedeterminată

          Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

          Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare-specialist;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat;

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr 1;

 1. Infirmieră (G) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii generale absolvite cu certificat;
 • vechime-nu este necesară.

Bibliografie:

– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinul 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei

CENTRUL DE SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER-CLUBUL PENSIONARILOR

1.Asistent medical (PL) – 1 post , pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)
 • vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

 • COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SF.ARH.MIHAIL ŞI GAVRIL
 • CENTRUL DE ZI PENTRU BĂTRÂNI

1.Kinetoterapeut principal (S)  – 1 post,  pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în kinetoterapie/fiziokinetoterapie

– autorizatie de liberă practică emisă de DSP

-vechime minimă 6 luni în specialitate

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

Bibligrafie:

–          Legea 477/2004, actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordinul nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publiceLegea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

–          Ordinul 2126 / 2014, actualizat, privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr. 6 și anexa nr.8

–          Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Legea 292/2011 privind asistența socială, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare; doar Capitolul III – Sistemul de servicii sociale și Capitolul IV Măsuri integrate de asistență socială, secțiunea a 4a – Asistența socială a persoanelor vârstnice;

 1. Asistent medical principal (PL) – 1 post , pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

 • COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII – Sf. NICOLAE
 • CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII STRĂZII

1.Asistent medical (PL)-1 post,  pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)
 • vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI RECUPERARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

1.Psiholog practicant (S)-1 post, pe perioadă nedeterminată

          Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

          Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare-practicant;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 1 an

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog, actualizat;

 • SERVCIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ŞI FAMILIE
 • PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI ŞI FAMILIEI

1.Psiholog practicant (S)-1 post, pe perioadă nedeterminată

          Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

          Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare-practicant;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 1 an

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog, actualizat

 • COMPARTIMENTUL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI DOMESTICE

1.Psiholog practicant (S)-1 post, pe perioadă nedeterminată

          Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

          Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare-practicant;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 1 an

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog, actualizat

2.Psiholog specialist(S)-1 post, pe perioadă nedeterminată

          Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

          Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare-specialist;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr 7;

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ/CRIZĂ

1.Psiholog stagiar (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată

          Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

          Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)

-vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat

2.Asistent medical (PL)-1 post,  pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel)
 • vechime- minim 6 luni

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

3.Infirmieră (G)-1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii generale absolvite cu certificat;
 • vechime – nu este necesară.

Bibliografie:

– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinul 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei

CENTRUL DE ZI PENTRU ASISTENŢĂ, INTEGRITATE A ADICŢIILOR

1.Psiholog specialist(S) -1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare-specialist;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excel)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 213/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat;

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale,anexa nr 7;

2.Psiholog practicant (S)-1 post, pe perioadă nedeterminată

          Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

          Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare-practicant;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excel)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 1 an

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog, actualizat.

3.Asistent medical (PL) – 1 post , pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excel)
 • vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

CENTRUL DE RECUPERARE PT. COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG”

 1. Medic specialist – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

            Condiţii de participare specifice:

-Sudii superioare de specializare în medicină generală/medicină de familie;

-Certificat de membru în Colegiul Medicilor din România,avizat la zi;

-Adeverinţă care să ateste calitatea de medic specialist în specialitatea medicină generală/medicină de familie ;

-Cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excel)

-vechime –stagiul de rezidenţiat terminat

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile   publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prof.Univ.Dr.Med.DanNemeş, prep.Univ.Dr. Roxana Onofrei – Fizioterapia în afecţiunile musculo-scheletale, LITO U.M.F.T 2010

-Prof. dr. Mihai Jianu – Noţiuni practice de ortopedie pediatrică de la nou-născut la adolescent,

Pro Editură şi Tipografie Bucureşti, 2009

– Ordinul nr.25/2004 – pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

 1. FizioKinetoterapeut SPECIALIST (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în kinetoterapie/fiziokinetoterapie

– autorizatie de liberă practică emisă de DSP

-vechime minimă 6 luni în specialitate

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excel)

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Bârzu Mariana Valentina– „Modificările unor parametri funcţionali ai sistemului locomotor sub acţiuneaexerciţiului fizic”, Ed. Mirton, Timişoara, 2003 2010

– Almăjan-Guţă Bogdan – „Reeducarea motorie în paralizia cerebrală”,Timişoara, Ed. Politehnica 2008

– Ordinul nr.25/2004-pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

 • SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ
 • CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ SI RELAȚIA CU MINORITĂȚILE
 1. Psiholog specialist(S)-1 post, pe perioadă nedeterminată

          Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

          Condiţii de participare specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;

-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare-specialist;

-cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excel)

-vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată;

-Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr 7;

 1. 2. MEDIATOR ȘCOLAR (M)- 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

-curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscută de ministerul educaţiei naţionale;

  -vechime-nu este necesară

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinul nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi

– OMECTS nr. 5555 / 07 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene / al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională;

– O.M.E.C.T. 1539 / 19.07.2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar;

– Ghidul mediatorului (pentru comunităţi cu rromi), Gheorghe Sarău, Elena Radu, UNICEF Bucureşti;

3.MEDIATOR SANITAR(M)- 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:
–    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
–    absolvent al cursurilor de mediator sanitar (certificat/ diploma de mediator sanitar)
–   vechime-nu este necesară

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

-Ordin nr. 619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002 – EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI;

– Ghidul mediatorului (pentru comunităţi cu rromi), Gheorghe Sarău, Elena Radu, UNICEF Bucureşti.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iulie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, str. Martir Cernăianu nr. 31, telefon 0256/293.884.

descarca: Anunt-concurs-DAS-Tm.docx 32KB DOCX

Apply for this Job