Funcții contractuale – Administraţia Fondului pentru Mediu



Funcții contractuale

Administraţia Fondului pentru Mediu

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Fondului pentru Mediu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

a) 1 post referent treapta I–Compartimentul Registratură și Arhivare din Serviciul Administrativ: studii absolvite cu diplomă de bacalaureat; minim 3 ani vechime în muncă;

b) 1 post referent de specialitate(RS)gradul II–Compartimentul Achiziții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/tehnic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

c) 1 post RS gradul I–Compartimentul Monitorizare Implementare Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/tehnic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

d) 1 post RS gradul debutant–Compartimentul Monitorizare Implementare Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/tehnic; maxim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

e) 5 posturi consilier juridic(CJ) gradul I–Serviciul Contencios din Direcția Juridică: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

f) 1 post CJ gradul II–Serviciul Contencios din Direcția Juridică: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

g) 3 posturi CJ gradul I–Serviciul Insolvență și Soluționare Plângeri Prealabile din Direcția Juridică: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor; h) 3 posturi CJ gradul II–Serviciul Insolvență și Soluționare Plângeri Prealabile din Direcția Juridică: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

i) 1 post RS gradul I-Serviciul Insolvență și Soluționare Plângeri Prealabile din Direcția Juridică: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/matematică/informatică; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

j) 1 post CJ gradul I–Serviciul Analiză și Avizare din Direcția Juridică: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

k) 2 posturi CJ gradul II–Serviciul Analiză și Avizare din Direcția Juridică: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

l) 1 post RS gradul I–Biroul Strategii Programe din Direcția Evaluare Proiecte și Strategii Programe – Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul comunicare și relații publice/ științe politice; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

m) 1 post RS gradul debutant–Biroul Strategii Programe din Direcția Evaluare Proiecte și Strategii Programe–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul comunicare și relații publice/ științe politice; maxim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

n) 3 posturi RS gradul I-Serviciul Evaluare Proiecte din Direcția Evaluare Proiecte și Strategii Programe–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

o) 1 post RS gradul I-Serviciul Evaluare Proiecte din Direcția Evaluare Proiecte și Strategii Programe–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic/protecția mediului; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

p) 1 post RS gradul II-Serviciul Evaluare Proiecte din Direcția Evaluare Proiecte și Strategii Programe–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic/protecția mediului; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

r) 1 post RS gradul II-Serviciul Evaluare Proiecte din Direcția Evaluare Proiecte și Strategii Programe–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

s) 1 post RS gradul I-Serviciul Implementare I din Direcția Implementare Proiecte–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

ș) 2 posturi RS gradul I-Serviciul Implementare I din Direcția Implementare Proiecte–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic/protecția mediului; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

t) 1 post RS gradul I-Serviciul Implementare I din Direcția Implementare Proiecte– Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

ț) 3 posturi RS gradul I-Serviciul Implementare II din Direcția Implementare Proiecte–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

u) 2 posturi RS gradul I-Serviciul Implementare II din Direcția Implementare Proiecte–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic/protecția mediului; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

v) 2 posturi RS gradul I-Serviciul Implementare II din Direcția Implementare Proiecte– Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic/protecția mediului; minim 3 ani vechime vechime în specialitatea studiilor;

x) 1 post RS gradul I-Serviciul Implementare III din Direcția Implementare Proiecte –Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic/protecția mediului; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

z) 1 post RS gradul II-Serviciul Implementare III din Direcția Implementare Proiecte–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

w) 2 posturi RS gradul I-Serviciul Implementare IV din Direcția Implementare Proiecte–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic/protecția mediului; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

aa) 1 post RS gradul I-Serviciul Implementare IV din Direcția Implementare Proiecte–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

bb) 1 post RS gradul II-Serviciul Implementare IV din Direcția Implementare Proiecte–Direcția Generală Proiecte: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

cc) 15 posturi RS gradul I, la Direcția Inspecție Fiscală din Direcția Generală de Administrare Fiscală, din care 5 posturi la Serviciul Inspecție Fiscală I, repartizate astfel: 2 posturi–București, 1 post jud. Ialomița, 1 post jud. Giurgiu, 1 post jud. Teleorman; 5 posturi la Serviciul Inspecție Fiscală II, repartizate astfel:1 post jud. Sibiu, 1 post jud. Gorj, 1 post jud. Arad, 1 post jud. Alba, 1 post jud. Cluj; 5 posturi la Serviciul Inspecție Fiscală III, repartizate astfel: 1 post jud. Covasna, 1 post jud. Bacău, 1 post jud. Vasui, 1 post jud. Vrancea, 1 post jud. Suceava; studii superioare  absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/administrație publică; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

dd) 1 post RS gradul II-Serviciul Inspecție Fiscală I din Direcția Inspecție Fiscală-Direcția Generală de Administrare Fiscală: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/administrație publică; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

ee) 1 post referent treapta I-Serviciul Inspecție Fiscală I din Direcția Inspecție Fiscală – Direcția Generală de Administrare Fiscală: studii absolvite cu diplomă de bacalaureat; minim 3 ani vechime în muncă;

ff) 1 post RS gradul I-Biroul Asistență Contribuabili și Proceduri Fiscale din Direcția Evidență și Colectare-Direcția Generală de Administrare Fiscală: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/tehnic/juridic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

gg) 1 post RS gradul II-Biroul Asistență Contribuabili și Proceduri Fiscale din Direcția Evidență și Colectare-Direcția Generală de Administrare Fiscală: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/tehnic/juridic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

hh) 1 post RS gradul I-Serviciul Evidență Contribuabili din Direcția Evidență și Colectare Direcția Generală de Administrare Fiscală: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/juridic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

ii) 1 post RS gradul I–Compartimentul Restituiri din Serviciul Evidență Contribuabili-Direcția Evidență și Colectar-Direcția Generală de Administrare Fiscală: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/juridic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

jj) 4 posturi RS gradul I-Serviciul Colectare Creanțe din Direcția Evidență și Colectare-Direcția Generală de Administrare Fiscală: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/juridic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

kk) 1 post RS gradul II-Serviciul Colectare Creanțe din Direcția Evidență și Colectare-Direcția Generală de Administrare Fiscală: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/juridic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

ll) 1 post RS gradul I–Biroul Resurse Umane: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/juridic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iulie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 august 2017, ora 10.00, proba scrisă;
 • 09-10 august 2017, ora 10.00, proba interviu (după caz).

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.


http://www.afm.ro/main/informatii_publice/cariera/2017/2017_07_11/bibliografii.pdf

descarca: bibliografii-1.pdf 398KB PDF


Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediulAdministraţiei Fondului pentru Mediu din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, telefon 021/319.48.49 sau 021/319.48.50.

Apply for this Job