Funcții contractuale (3 posturi) – Primăria Municipiului OradeaFuncții contractuale (3 posturi)

Primăria Municipiului Oradea

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

ANUNȚ privind demararea procedurii de recrutare a tinerilor dezavantajați, în vederea ocupării pe o perioadă determinată de 24 de luni a unor funcţii contractuale vacante din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Calendarul de desfăşurare a concursului

–        11.01.2019 – ora 15,30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor

–        15.01.2019 – selecția dosarelor

–        Interviu: 17.01.2019, ora 10

–        Proba practică: 21.01.2019, ora 10

 1. Îngrijitor – Serviciul Baze Sportive și de Agrement – 1 post

Condiţii specifice:

–        studii generale,

Principalele atribuții ele postului:

–        execută operațiuni de curățenie în birouri, vestiare, pe holuri, în incinta bazei sportive, pe scări, în tribune și sub tribune, în băi, la grupurile sanitare, în magazie, perimetrul exterior al bazei sportive

–        execută operațiuni de curățenie pe trotuarele din incinta bazinelor sportive, în parcarea bazei sportive, pe spațiul verde aferent bazei sportive.

 

Salarizarea postului, în conformitate cu Legea – cadru nr. 153/2017 și HCL nr.691/25.07.2017: Salariul de bază la gradația 0 – 2280 lei

 1. Muncitor necalificat, treapta I – Serviciul Baze Sportive și de Agrement – 1 post

Condiţii specifice:

–        studii generale,

Principalele atribuții ele postului:

–        asigură funcționalitatea permanentă a terenurilor de tenis, a pistei de alergare, a instalațiilor existente în cadrul bazei sportive;

–        asigură zilnic operațiuni necesare pentru întreținerea imobilelor, curățenia în vestiare, grupuri sanitare, holuri;

–        asigură zilnic sau ori de câte ori este necesar, pregătirea suprafeței de joc pentru desfășurarea meciurilor, competițiilor naționale și internaționale sau a antrenamentelor.

Salarizarea postului, în conformitate cu Legea – cadru nr. 153/2017 și HCL nr.691/25.07.2017: Salariul de bază la gradația 0 – 2280 lei

 1. Muncitor necalificat, treapta I – Biroul Întreținere – 1 post

Condiţii specifice:

–        studii generale,

Principalele atribuții ele postului:

–        execută lucrări de manipulare (încărcare, descărcare și transport) material de construcții,

–        execută lucrări de încărcare și descărcare moloz,

–        participă la acțiunile de evacuare și mutare a bunurilor chiriașilor,

–        execută lucrări de curățenie (tăiat, adunat, încărcat iarba, măturat curte, încărcat și golit tomberoane de gunoi)

–        tăiat și crăpat lemne de foc pentru centrala termică,

–        are o conduită bună în relațiile cu colegii și cu bebeficiarii lucrărilor – chiriașii din imobilele administrate de Direcția Patrimoniu Imobiliar,

–        răspunde de buna funcționare a echipamentelor și mijloacelor din dotare.

Salarizarea postului, în conformitate cu Legea – cadru nr. 153/2017 și HCL nr.691/25.07.2017: Salariul de bază la gradația 0 – 2280 lei

Condiţii generale necesare ocupării unui post:

–        vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, și nu are vechime în muncă sau are o vechime în muncă de până la 12 luni;

–        să se afle în cel puțin una din următoarele situații:

 1. a) se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;
 2. b) are copil/copii în întreține;
 3. c) s-a aflat sau se află în evidența serviciului de probațiune;
 4. d) se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, dintre cele prevăzute de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, ori a unei alte măsuri neprivative, precum amânarea aplicării pedepsei sau executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității;

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs

Conform art. 6 din Legea nr. 189 din 18 iulie 2018, în vederea selecției dosarelor, candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la selecția dosarelor, adresată angajatorului;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului;
 4. d) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) dispoziție sau hotărâre emisă de către comisia pentru protecția copilului, de intrare/ieșire din sistemul de protecție a copilului, sau hotărâre judecătorească definitivă pronunțată de instanța competentă;
 7. g) copie a certificatului de naștere al copilului sau a oricărui alt document care să ateste că are copil/copii în întreținere;
 8. h) recomandarea consilierului de probațiune din cadrul serviciului de probațiune de la nivel local, responsabil cu supravegherea respectării măsurilor neprivative de libertate dispuse de instanțele de judecată, pentru persoanele care s-au aflat sau se află în evidența serviciului de probațiune sau se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Procedura de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere, constând în verificarea documentelor depuse la dosar;

b) interviul;

c) proba practică, după caz.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 11.01.2019, ora 15,30 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, et.I, camera 125,   consilier Adrian Hrihorișan, telefon 0259437000, interior 217.

descarca: ANUNT-concurs-gov.ro_.doc 455KB DOC

Apply for this Job