Funcții contractuale – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ConstanțaFuncții contractuale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 2 posturi de muncitor necalificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Ovidiu

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: G M;

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/studii medii;

–        principalele atribuţii ale postului: îşi desfăşoară activitatea in blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanitare a meniurilor:

 • 1 post de inspector de specialitate referent (administrator), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Ovidiu

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: M/S;

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii.’ superioare economice:

-principalele atribuţii ale postului: răspunde de inventarierea valorilor materiale şi băneşti din cadrul Centrului:

 • 2 posturi de educator, pe durată nedeîerminală, iu cadrul Centrului de Plasament Ovidiu Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: S/PL’M;

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură educaţia şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

 • 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Ovidiu

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;

-principalele atribuţii ale postului: asigură consiliere, asistenţă şi terapie psihologică beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale:

 • 1 post de educator, pe durată nedeterminată, in cadrul Adăpostului de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: S/PL/M;

-nivelulpostului: execuţie:

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare:

–        principalele atribuţii ale postului: asigură educaţi;) şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

 • 1 post de psihopedagog, pe durată nedeîerminală, în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Autism

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor; S;

–        nivelul postului; execuţie:

–        condiţii generale şi specifice pemm ocupare: studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihopedagogiei speciale, psihologiei:

–        principalele atribuţii ale postului: asigură terapie beneficiarilor;

 • 1 post de muncitor calificat lenjer, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului: execuţie:

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/medii: curs calificare croitor;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură întreţinerea echipamentului şi cazarmamentului:

 • 1 post de muncitor necalificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului; execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meserie;

–        principalele atribuţii ale postului; îşi desfăşoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanitare a meniurilor; program ture;

 • 1 post de îngrijitor pentru curăţenie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian.

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture;

 • 2 posturi de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor S/PL/M

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură educaţia şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

 • 1 post de medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: S:

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul medicină generală.1 medicină de familie:

–        principalele atribuţii ale postului: coordonează şi răspunde de problemele medicale ale beneficiarilor:

 • 2 posturi de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: S/PL M;

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specilice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură educaţia şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture:

 • 2 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: G/M;

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare:studii generale/medii:

–        principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program titre:

 • 1 post de logoped, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: S;

-nivelul postului: execuţie;

-condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de liccnţă în domeniul psihopedagogiei speciale;

-principalele atribuţii ale postului: recuperare, logopedic:

 • 1 post de îngrijitor pentru curăţenie, pe durată nedeterminată, in cadrul Complexului de Servicii pentru Primirea în Regim de Urgenţă a Copilului, a Cuplului Mamă Copil şi a Victimelor Violenţei în Familie

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură curăţenia în incinta complexului.

 • 1 post de muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii pentru Primirea în Regim de Urgenţă a Copilului, a Cuplului Mamă Copil şi a Victimelor Violenţei în Familie

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meserie;

–        principalele atribuţii ale postului: îşi desfăşoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanitare a meniurilor, program ture;

 • 1 post de muncitor necalificat spălătorie, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale;

–        principalele atritmţii ale postului: asigura dezinfectarea, spălarea şi călcarea echipamentului şi cazarmamentului;

 • 3 posturi de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: S/PL/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii studii postliceale/studii superioare:

–        principalele atribuţii ale postului: asigură educaţia şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

 • 1 post de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specilice pentru ocupare:studii generale medii;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture;

 • 1 post de logoped, pe durată nedeterminată. în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont Centrul de Zi de Recuperare

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şt specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihopedagogiei speciale;

–        principalele atribuţii ale postului: recuperare, logopedic;

 • 1 post de îngrijitor pentru curăţenie, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont – Centrul de Zi de Recuperare

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului: execuţie:

-condiţii generale şi specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură curăţenia în incinta complexului;

 • 1 post de logoped, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: S;

–        nivelul postului: execuţie;

-condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de liccnţă in domeniul psihopedagogiei speciale;

–        principalele atribuţii ale postului: recuperare, logopedie;

 • 1 post de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam – Centrul de Zi de Recuperare

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: S/PL/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/ studii postliceale/studii superioare;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură educaţia şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture;

 • 1 post de asistent medical balneofizioterapie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Techirghiol

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor PL/SSD/S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical B.F.T.;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură asistentă medicală beneficiarilor serviciilor rezidenţiale;

 • 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Techirghiol

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;

-principalele atribuţii ale postului: asigură consiliere, asistenţă si terapie psihologică beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale;

 • 4 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată. în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă

Condiţii dc participare:

-nivelul studiilor: G/M;

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice penmi ocupare: suidii generale’medii:

–        principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiari lor serv iciilor sociale rezidenţiale; program mre;

 • 1 post de muncitor calificat Ienjer. pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului dc îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: G/M:

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/medii: curs calificare eroilor;

-principalele atribuţii ale postului: asigură întreţinerea echipamentului şi cazarmamentului;

 • 1 post de muncitor recalificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă

Condiţii de participare;

-nivelul studiilor: G/M:

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale: certificat de calificare in meserie;

–        principalele atribuţii ale postului: işi desfăşoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanitare a meniurilor: program ture;

 • 1 post de asistent medical farmacie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă SF. Andrei Negru-Vodă

Condiţii de participare;

-nivelul studiilor: PL/SSD/ S;

-nivelul postului: execuţie;

–        condijii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical farmacie;

-principalele atribuţii ale postului: recepţia medicamentelor, etichetarea acestora, urmărirea termenelor de valabilitate, aranjarea produselor în raft, notarea pe ambalaj a modului de administrare, eliberarea medicamentelor la îndrumarea medicului specialist.

 • 1 post de medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Sf. Andrei Negru Vodă

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul medicină generală/ medicină de familie;

–        principalele atribuţii ale postului: coordonează şi răspunde de problemele medicale ale beneficiarilor,

 • 1 post de muncitor necalificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Armonia Negro-Vodă

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meserie;

–        principalele atribuţii ale postului: îşi desfăşoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanitare a meniurilor; program ture;

 • 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru-Vodă

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură consiliere, asistenţă şi terapie psihologică beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale:

 • 1 post de psihopedagog. pe durată nedeterminată, în cadrul Centmluide îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru-Vodă

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice penirti ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite eu diploma de licenţă în domeniul psihopedagogiei spccialc/ psihologici:

–        principalele atribuţii ale postului: asigură terapie beneficiarilor:

1 post de medic specialist, pe durată nedeterminată. în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru-Vodă

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generate şi specifice pentru ocupare: absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă in domeniul medicină generală/ medicină de familie;

–        principalele atribuţii ale postului: coordonează şi răspunde de problemele medicale ale beneficiarilor;

 • I post de instructor ergoierapeut. pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru-Vodă

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: M/PL:

–        nivelul postului: execuţie:

-condiţii generale şi specifice peniru ocupare: studii medii/studii postliceale/studii scurta durată/studii superioare:

–        principalele atribuţii ale postului: desfăşoară activităţi de terapie oeupalională peniru beneficiari:

 • 2 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru-Vodă

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture;

 • 1 post de muncitor calificat Ienjer, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp B

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/medii; curs calificare croitor;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură întreţinerea echipamentului şi cazarmamentului;

 • 1 post de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp B

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare:studii generale/medii;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture;

 • 1 post de psihopedagog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp A

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în domeniul psihopedagogiei speciale/ psihologiei:

–        principalele atribuţii ale postului: asigură terapie beneficiarilor;

 • 1 post de muncitor necalilicat bucătărie, pe durată nedeîerminală. in cadrul Centrului de Recuperare şl Reabilitare Neurop.siliiatrică Arienii a Techirghiol Centrul Rezidenţial

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: G/M;

-nivelul postului: execuţie:

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meserie:

–        principalele atribuţii ale postului; îşi desfăşoară activitatea în blocul alimentar, răspunde dc prepararea in condiţii igienieo-sanitare a meniurilor: program ture;

 • 3 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidenţial

Condiţii dc participare:

-nivelul studiilor: G/M;

-nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare:studii generale/medii:

–        principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture;

 • 1 post de psiholog, pc durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol Centrul de Zi

Condiţii dc participare:

-nivelul studiilor: S:

-nivelul postului: execuţie;

-condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolv ite cu diplomă de licenţă in domeniul psihologiei: -principalele atribuţii ale postului: asigura consiliere, asistenţă şi terapie psihologică beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale:

 • 1 post de instructor ergoterapeut, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului dc Rccuperarc şi Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol Centrul de Zi

Condiţii de participare:

-nivelul studiilor: M/PL;

-nivelulpostului: exccuţie,

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/studii postliceale/studii scurta durată/studii superioare

–        principalele atribuţii ale postului: desfăşoară activităţi de terapie ocupaţională pentru beneficiari;

 • 1 post fizîoterapeut, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul de Zi

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/studii postliceale/studii scurta durată/studii superioare;

–        principalele atribuţii ale postului: desfăşoară activităţi de terapie ocupaţională pentru beneficiari;

 • 1 post de muncitor calificat întreţinere, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sfântul Luca” Negru Vodă

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare: instalator, electrician, tâmplar, sudor şi zugrav;

–        principalele atribuţii ale postului: asigura lucrări de întreţinere;

 • 1 post de asistent medical balneofizioterapie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sfântul Luca” Negru Vodă

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor: PT’SSDfS;

–        nivelul postului: execuţie:

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical B.F.T.:

–        principalele atribuţii ale postului: asigură asistentă medicală beneficiarilor serviciilor rezidenţiale:

 • 1 post de inspector de specialitate/referent (contabil), pe durată nedeterminată. in cadrul Locuinţe Protejate Topraisar – Casa “Lebăda-’

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: M/S:

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/ superioare economice:

–        principalele atribuţii ale postului: organizează conform dispoziţiilor legale, circuitul actelor justificative, al documentelor contabile şi asigura înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenta contabila sintetica şi analitica din cadrul Centrului;

 • 1 post de inspector de specialitate/referent (administrator), pe durată nedeterminată. in cadrul Locuinţe Protejate Cumpăna – Casa “Violeta**

Condiţii dc participare:

–        nivelul studiilor. M/S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/ superioare economice:

–        principalele atribuţii ale postului: răspunde de inventarierea valorilor materiale şi băneşti din cadrul Centrului;

 • 1 post de inspector de specialitate/referent (administrator), pc durată nedeterminată, in cadrul Locuinţe Protejate Negru-Vodă – Casa “Rubia”

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: M/S;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/ superioare economice;

–        principalele atribuţii ale postului: răspunde de inventarierea valorilor materiale şi băneşti din cadrul Centrului;

 • 1 post de şofer pe durată nedeterminată. în cadrul Centrului de Intervenţii Coloană Auto

Condiţii de participare:

–        nivelul studiilor: G/M;

–        nivelul postului: execuţie;

–        condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/medii;  permis auto categoria B;

–        principalele atribuţii ale postului: asigură transportul de persoane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 august 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 august 2018, ora 10:00: proba scrisă – (zona Halta Traian, vis-a-vis de Str. Interioară 2);
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Constanţa, str. Decebal nr. 22, telefon: 0241/480.863.

Apply for this Job