Funcții contractuale (7 posturi) – Teatrul „Ion Creangă” din BucureştiFuncții contractuale (7 posturi)

Teatrul „Ion Creangă” din Bucureşti

5 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul „Ion Creangă” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

 1. muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole grad II poziţia 82 din statul de funcţii din cadrul Formaţiei Iluminare Scenă – 1 post;
 2. muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad II poziţia 89 din statul de funcţii din cadrul Formaţiei Machiaj – Perucherie Scenă – 1 post;
 3. muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad I poziţia 103 din statul de funcţii din cadrul Formaţiei Muncitori Ateliere Producţie – 1 post;
 4. muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad I poziţiile 68,69 din statul de funcţii din cadrul Formaţiei Mânuitori Decor Scenă – 2 posturi;
 5. muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad II poziţiile 73 din statul de funcţii din cadrul Formaţiei Mânuitori Decor Scenă – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. pentru muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad II poziţia 82;
 • în data de 27.11.2018. ora 14.00 – proba practică;
 • în data de 04.12.2018, ora 14.00 – proba interviului.

Probele de concurs se vor susţine astfel:

 • la Sala Mică, scenă, Bucureşti, Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sectorul 1, proba practică;
 • la sediul administrativ al Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti, str. Gen. Constantin Budişteanu nr. 24, sectorul 1, proba interviului.
 • Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad II, poziţia 82:
 • studii medii/generale, conform legii;
 • vechime în muncă – minimum 2 ani;
 • experienţă în domeniul tehnologiilor scenice multimedia a artelor spectacolului – minimum 2 ani;
 • experienţă intr-o instituţie publică de cultură constituie avantaj;
 • limbi străine – cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională, preferabil limba engleză – nivel mediu;
 • cunoştinţe temeinice de operare calculator:
 • programe specifice – Mydmx2.0; Mydmx3.0; Resolume arena 4; Resolume arena 5 – nivel avansat;
 • soituri specifice – Microsoft Office; Adobe Master Collection şi Internet – nivel avansat;
 • cunoştinţe privind alcătuirea, principiul şi modul de funcţionare şi deservire a instalaţiilor de producere şi reproducere a luminilor şi a celor specifice teatrului în special;
 • certificat calificare electrician;
 • cunoaşterea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de munca, cu situaţii specifice unei instituţii de spectacole;
 • cunoaşterea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor,
 • capacitatea de adaptare la lucru în condiţii speciale, dificultăţi la schimbări, turnee, festivaluri, înregistrări audio-video, evenimente speciale;
 • abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, imaginaţie, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, capacitatea <3e analiză şi sinteză;
 • capacitate de adaptare la stres,
 1. pentru muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole grad II, poziţia 89;
 2. în data de 27.11.2018, ora 10.00 – proba practică;
 3. în data de 04.12.2018, ora 10.00 – proba interviului.

Probele de concurs se vor susţine astfel:

 • la Sala Mică, Cabine, Bucureşti, str. Biseriea Amzei nr. 21-23, sectorul 1 – proba practică;
 • la sediul administrativ al Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti, str. Gen. Constantin Budişteanu nr. 24, sectorul 1 – proba interviului.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de:

 • muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad II, poziţia 89:
 • studii medii/generale, conform legii;

-vechime în muncă – minimum 2 ani:

 • experienţă în domeniul machiajului convenţional – minimum 2 ani;
 • calificare în meseria de machior;

-perfecţionări, specializări – atestat in meseria dc machior;

 • experienţă într-o instituţie publică de cultură constituie avantaj;
 • cunoaşterea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, cu situaţii specifice unei instituţii de spectacole;

-cunoaşterea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor;

 • capacitatea de adaptare la lucru în condiţii speciale, dificultăţi la schimbări;
 • abilităţi de comunicare şi dc lucru în echipă, iniţiativă, flexibilitate, rezistenţă la efort şi stres, capacitatea dc analiză şi sinteza.
 1. pentru muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad I, poziţia 103:
 • în data de 27.11.2018, ora 10.00 – proba practică:
 • în data de 04.12.2018, ora 10.00 – proba interviului.

Probele de concurs se vor susţine astfel:

-la Atelier Mecanic – Bucureşti, Postăvăria Română, Şos. Morarilor nr, 1, sectorul 2. proba practică:

 • la sediul administrativ al Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti, str. Gen. Constantin Budişteanu nr.24, sectorul I – proba interviului.
 • Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad 1, poziţia 103:
 • studii medii/generale, conform legii;
 • vechime în muncă – minimum 5 ani;
 • experienţă în domeniul lăcătuş mecanic – minimum 3 ani;
 • calificare în meseria de lăcătuş;
 • perfecţionări, specializări – atestat în meseria de sudor;
 • cunoştinţe tehnice ale utilajelor din dotare;
 • experienţă într-o instituţie publică de cultură constituie avantaj;
 • cunoaşterea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, cu situaţii specifice unei instituţii de spectacole;
 • cunoaşterea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor;
 • capacitatea de adaptare la lucru în condiţii speciale, dificultăţi la schimbări;
 • abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, iniţiativă, flexibilitate, rezistenţă la efort şi stres, capacitatea de analiza şi sinteză.
 1. pentru muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole grad I
 • poziţiile 68,69;
 • în data de 27.11.2018, ora 10.00 – proba practică;
 • în data de 04.12.2018, ora 10.00 – proba interviului.

Probele de concurs se vor susţine astfel;

 • la Sala Mică, scenă, Bucureşti Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sectorul 1 – proba practică;
 • la sediul administrativ al Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti, str. Gen. Constantin Budişteanu nr. 24, sectorul 1 – proba interviului.
 • Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole, grad I poziţiile 68,69.
 • studii medii – generale, conform legii;
 • vechime în muncă minimum 10 ani;
 • disponibilitate la program de muncă prehmgit/flexibil (inclusiv sâmbătă şi duminică) conform specificului instituţiei;
 • cunoştinţe tehnice ale utilajelor din dotare;
 • experienţă într-o instituţie publică de cultură constituie avantaj;
 • cunoaşterea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, cu situaţii specifice unei instituţii de spectacole;

-cunoaşterea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor;

 • capacitatea de adaptare la lucru in condiţii speciale, dificultăţi la schimbări;
 • abilităţi de comunicare şi de lucru iu echipă, iniţiativă, flexibilitate, rezistenţă la efort şi stres, capacitatea de analiză şi sinteză;
 • alte perfecţionări, calificări şi specializări constituie avantaj.
 1. pentru muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole grad II
 • poziţiile 72,73;

-în data de 27.11.2018, ora 14.00 – proba practică;

-în data de 04.12.2018, ora 14.00 – proba interviului;

Probele de concurs se vor susţine astfel:

 • la Sala Mică, scenă, Bucureşti, str. Biserica Amzei nr. 21-23, sectorul 1 – proba practică;
 • la sediul administrativ al Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti, str. Gen. Constantin Budişteanu nr. 24, sectorul 1 – proba interviului.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole grad II poziţiile 72,73;

 • studii medii-generale, conform legii:
 • vechime în muncă minimum 2 ani;
 • disponibilitate la program de muncă prelungit/ flexibil (inclusiv sâmbăta şi duminica) conform specificului instituţiei;
 • cunoştinţe tehnice ale utilajelor din dotare;

-experienţă într-o instituţie publică de cultură constituie avantaj;

 • cunoaşterea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, cu situaţii specifice unei instituţii de spectacole;

-cunoaşterea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor;

 • capacitatea de adaptare la lucru în condiţii speciale, dificultăţi la schimbări;
 • abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, iniţiativă, flexibilitate, rezistenţă la efort si stres, capacitatea dc analiză şi sinteză;
 • alte perfecţionări, calificări şi specializări constituie avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 noiembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti, Str. Gen. Constantin Budişteanu nr. 24, sector 1, telefon: 021/317.11.69, interior 18.

Apply for this Job