Funcție publică de execuție, clasa I, superior – Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Târgovişte


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Funcție publică de execuție, clasa I, superior

Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Târgovişte

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Târgovişte, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Administrarea Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: juridice sau economice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • 13 aprilie 2017, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, Str. Revoluţiei nr. 2-4, județul Dâmbovița, telefon 0245.613.928, interior 310 sau 0245/611.222, interior 310.

Apply for this Job