Funcție militară – Ofițer specialist prevăzută cu gradul de maior – Unitatea Militară 01835 BucureştiFuncție militară – Ofițer specialist prevăzută cu gradul de maior

Unitatea Militară 01835 Bucureşti

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru încadrarea, prin chemare/rechemare în activitate, a unei funcţii vacante de execuţie prevăzută cu grad de ofiţer, în arma Domenii şi Infrastructuri, astfel:

  • ofiţer specialist, Biroul Infrastructură la U.M. 01961, Otopeni, prevăzută cu gradul de maior -1 funcţie.

Sursele de provenienţă a candidaţilor sunt:

–        ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;

–        persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

Gradul maxim care poate fi acordat candidaţilor la chemarea/rechemarea în activitate: maior.

Nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiei vacante:

–        studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile Inginerie civilă şi instalaţii, Inginerie geodezică, Inginerie genistică, Arhitectură, Urbanism;

sau:

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă (ciclul I Bologna) în orice domeniu şi specializare şi studii universitare de master absolvite cu diplomă de master/echivalentă (ciclul n Bologna) în domeniile Inginerie civilă şi instalaţii, Inginerie geodezică, Inginerie genistică, Arhitectură, Urbanism.

Condiţiile specifice ocupării funcţiei:

–        vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani;

–        studii universitare de master/echivalent(ciclul n Bologna) în domeniile Inginerie civilă şi instalaţii, Inginerie geodezică, Inginerie genistică, Arhitectură, Urbanism;

–        candidaţii trebuie să fie declaraţi apt din punct de vedere medical – grupa IV c la examinarea medicală din cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs – 03.08.2018, ora 15.00. Testele eliminatorii de aptitudini:

–        examinarea medicală în perioada 05.09.2018 -12.09.2018;

–        evaluarea psihologică în perioada 15.10.2018 -19.10.2018;

–        evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 15.10.2018 -19.10.2018.

Testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate: în data 31.10.2018, ora 11.00, la sediul U.M. 01835, Bucureşti, din Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti km. 10,5, sectorul 1.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01835, Bucureşti, din şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului: secretar Roşea Eugen, la telefon 021/319.40.00, int 273.

Notă: Gradul cadrelor militare în rezervă trebuie să fie cel mult egal cu gradul maxim care poate fi acordat candidaţilor la chemarea/rechemarea în activitate.

Apply for this Job