Expert superior și expert debutant – Primăria Municipiului BucureștiExpert superior și expert debutant

Primăria Municipiului București

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Direcției Transporturi, de:

 1. expert, grad profesional superior – Serviciul Parking;
 2. expert, grad profesional superior – Biroul strategie transport urban;
 3. expert, grad profesional superior – Serviciul autorizări auto;
 4. expert, grad profesional debutant – Serviciul Administrare Străzi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • expert, grad profesional superior – Serviciul Parking:
  • pregătirea de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) Microsoft Office Word și Excel, Internet Explorer – nivel mediu, testare probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin DPG nr. 1182/04.07.2018;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani.
 • expert, grad profesional superior – Biroul strategie transport urban:
  • pregătirea de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Word și Excel, Internet Explorer – nivel mediu, testare probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin DPG nr.1182/04.07.2018;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani.
 • expert, grad profesional superior – Serviciul autorizări auto:
  • pregătirea de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, Tespectiv studii superioare de lungă durată, absolvite m diplomă de licență sau echivalentă;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Word și Excel. Internet Explorer – nivel mediu, testare probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin DPG nr. 1182/04.07.2018;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani.
 • expert, grad profesional debutant – Serviciul Administrare Străzi:
  • pregătirea de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iulie 2019, ora 11.00: proba suplimentară de testare a competențelor de operare/programare pe calculator.
 • 24 iulie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului București din București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, etajul 2, camera 246 C, telefon: 021/305.55.00, interior 2071.

Apply for this Job