Expert superior (2 posturi) – Primăria Municipiului BucureştiExpert superior (2 posturi)

Primăria Municipiului Bucureşti

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice din cadrul Direcţiei Guvernanță Corporativă, expert, grad profesional superior – 2 posturi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • pregătirea de specialitate – studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, științelor inginerești, științelor juridice;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Word și Excel. Internei Explorer – nivel avansat, testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin DPG nr. 1182/04.07.2018;
  • vechime in specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 februarie 2019, ora 11.00: testarea competențelor de operare/programare pe calculator.;
  • 12 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului București din București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon: 021/305.55.00, interior 2071.

Apply for this Job