Expert şi inspector (2 posturi) – Casa de Pensii a Municipiului BucureştiExpert şi inspector (2 posturi)

Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:

  1. expert, clasa I, grad profesional superior (Serviciul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale);
  2. inspector, clasa I, grad profesional debutant (Biroul Resurse Umane).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • expert, clasa I, grad profesional superior:
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată inginereşti, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime necesară în exercitarea funcţiei publice, minimum 9 ani;
  • inspector, clasa I, grad profesional debutant:
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor juridice, economice şi administrative, nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei de Pensii a Municipiului București din Calea Vitan nr. 6, sector 3, telefon 021/326.83.70, 021/326.05.56, interior 200 sau 201.

Apply for this Job