Expert și inspector (3 posturi) – Primăria Municipiului BucureștiExpert și inspector (3 posturi)

Primăria Municipiului București

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Direcţiei de Mediu – Serviciul Monitorizarea Calităţii Mediului, după cum urmează:

 • expert, grad profesional superior – 2 posturi;
 • inspector (expert), grad profesional debutant – 1 post

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • expert, grad profesional superior (A):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul fundamental științe inginerești – domeniul de licență calculatoare și tehnologia informației, din domeniul fundamental –matematica și științe ale naturii – domeniul de licență chimie, inginerie chimică, fizică;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani ; – cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Word și Excel, Internet Explorer – nivel mediu, testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin DPG nr. 1182/04.07.2018;
  • competențe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu conform Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine, testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin DPG nr. 1182/04.07.2018;
  • permis auto de conducere categoria ,,B”.
 • expert, grad profesional superior (B):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul fundamental – matematica şi ştiinţe ale naturii – domeniul de licenţă chimie, inginerie chimică, fizică, geografie, ştiinţa mediului, din domeniul fundamental ştiinţe inginereşti – domeniul de licenţă calculatoare şi tehnologia informaţiei;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani;
  • cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Oftice Word şi Excel, Internet Explorer – nivel mediu, testate prin probă suplimentară, conform procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
  • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu conform Cadrului European de Referinţă pentru Limbi Străine, testate prin probă suplimentară, conform procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
  • permis auto de conducere categoria ,,B”.
 • inspector (expert), grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul fundamental ştiinţe inginereşti – domeniul de licenţă calculatoare şi tehnologia informaţiei, din domeniul fundamental – matematica şi ştiinţe ale naturii – domeniul de licenţă chimie, inginerie chimică, fizică;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – nu necesită vechime;
  • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu conform Cadrului European de Referinţă pentru Limbi Străine, testate prin probă suplimentară, conform procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
  • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu conform Cadrului European de Referinţă pentru Limbi Străine, testate prin probă suplimentară, conform procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
  • permis auto de conducere categoria ,,B”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 ianuarie 2019, ora 10.00: proba suplimentară de testare a competenţelor de comunicare în limba engleză;
 • 21 ianuarie 2019, ora 12.00: proba suplimentară de testare a competenţelor de operare/programare pe calculator;
 • 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului București din București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon: 021/305.55.00, interior 2071.

descarca: anunt_20181210d.pdf 226KB PDF

Apply for this Job