Expert și consilier juridic (2 posturi) – Ministerul Finanţelor PubliceExpert și consilier juridic (2 posturi)

Ministerul Finanţelor Publice

9 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Finanţelor Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor publice de execuţie, temporar vacante, din cadrul Direcţiei generale ajutor de stat, după cum urmează:

  1. expert, clasa I, grad profesional principal;
  2. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de expert clasa I grad profesional principal:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– aplicaţii tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
– limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
– capacitate de lucru în condiţii de stres, flexibilitate în gândire şi creativitate, capacitate de adaptare la nou, capacitate de lucru individual şi în echipă, dorinţă de autoperfecţionare, comportament şi responsabilitate la nivelul exigenţelor funcţiei;
– capacitate bună de adaptare la activităţi/condiţii de deplasare în teritoriu/în străinătate, delegări, disponibilitate de lucru peste program.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani.

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional superior:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
– aplicaţii tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
– limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
– capacitate bună de analiză, orientare spre obţinerea de rezultate calitative şi cantitative, perfecţionare profesională, abilităţi de comunicare şi colaborare, adaptabilitate, integritate,flexibilitate;
– ocazional, deplasări în ţară şi/sau în străinătate.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerul Finanțelor Publice din București, Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, telefon 021/319.97.59, interior 1214, fax 021.319.96.91, e-mail concursuri@mfinante.gov.ro.

Apply for this Job