Expert și consilier (4 posturi) – Instituţia Prefectului - Județul BacăuExpert și consilier (4 posturi)

Instituţia Prefectului – Județul Bacău

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic, grad profesional principal în cadrul serviciului Juridic – compartiment Verificarea legalităţii actelor. Contencios administrativ şi Aplicarea actelor normative;
 2. expert, grad profesional principal în cadrul serviciului Financiar, Contabilitate şi Administrativ – compartiment Financiar Contabilitate;
 3. consilier, grad profesional principal în cadrul serviciului Comunicare şi Situaţii de urgenţă – compartiment Secretariat, Arhivă, Relaţii cu publicul;
 4. expert, grad profesional superior în cadrul serviciului Strategii şi Programe – compartiment Dezvoltare economică, Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, grad profesional principal în cadrul serviciului Juridic – compartiment Verificarea legalităţii actelor. Contencios administrativ şi Aplicarea actelor normative:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime necesară ocupării postului – minimum 5 ani în specialitatea studiilor.
 • expert, grad profesional principal în cadrul serviciului Financiar, Contabilitate şi Administrativ – compartiment Financiar Contabilitate:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime necesară ocupării postului – minimum 5 ani în specialitatea studiilor.
 • consilier, grad profesional principal în cadrul serviciului Comunicare şi Situaţii de urgenţă – compartiment Secretariat, Arhivă, Relaţii cu publicul:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime necesară ocupării postului – minimum 5 ani in specialitatea studiilor.
 • expert, grad profesional superior în cadrul serviciului Strategii şi Programe – compartiment Dezvoltare economică, Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice locale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime necesară ocupării postului – minimum 9, ani în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 septembrie 2017, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău din municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 2, camera 13, telefon 0234/534.224, interior 29025.

Apply for this Job