Director, șef serviciu și șef birou (13 posturi) – Casa Națională de Asigurări de SănătateDirector, șef serviciu și șef birou (13 posturi)

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

director general adjunct – Direcţia Generală Tehnologia Informaţiei şi Statistică

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental matematică şi ştiinţe ale naturii – ramura matematică sau ramura fizică – specializarea fizică informatică;domeniul fundamental: stiinte ingineresti – ramura: inginerie electrică, electrotehnică, electronica şi telecomunicatii – specializarea electrotehnica sau inginerie electrică şi calculatoare sau informatica aplicata în inginerie electrică sau electronică aplicată sau microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii; ramura: ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informatiei – specializarea calculatoare sau tehnologia informatiei sau calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţionala sau automatica şi informatica aplicata; domeniul fundamental stiinte sociale – ramura stiinte economice – specializarea informatica economica,
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

director – Direcţia Tehnologia Infomaţiei

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul domeniul fundamental matematica şi ştiinte ale naturii: ramura matematica, fizică.; sau domeniul fundamental stiinte ingineresti ramura inginerie electrica, electronica şi telecomunicatii, ramura ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informatiei, ramura inginerie mecanică, mecatronică inginerie industrială şi management. sau domeniul fundamental stiinte sociale ramura stiinte economice – cibernetică economică şi informatică economică sau domeniul fundamental stiinte biologice şi biomedicale ramura medicină sau farmacie
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

şef serviciu – Serviciul Evaluare Statistică şi Control Managerial

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental matematica şi ştiinte ale naturii – ramura matematica, fizică, chimie şi inginerie chimică; domeniul fundamental stiinte sociale ramura stiinte economice – cibernetica economică, informatică economică, statistică şi previziune economică ramura stiinte administrative, specializarea administratie publica, domeniul fundamental stiinte biologice si biomedicale, ramura medicină si farmacie
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

şef birou – Biroul Managementul Infrastructurii

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental matematica şi stiinte ale naturii ramura matematica, fizică; domeniul fundamental stiinte. ingineresti ramura inginerie electrica, electronica şi telecomunicatii, ramura ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informatiei; inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management; domeniul fundamental stiinte sociale ramura stiinte economice – specializarea informatica economica şi cibernetică economică
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

director general adjunct – Direcţia Generală Monitorizare, Control şi Antifraudă

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţelor economice sau ştiinţelor administrative
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

şef serviciu – Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor sociale sau stiintelor inginereşti
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

şef birou – Punctul Naţional de Contact

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor sociale sau stiintelor umaniste şi arte
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

director general adjunct – Direcţia Generală Economică

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor economice
• deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

director adjunct – Direcţia Buget

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor economice
• deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

director adjunct – Direcţia Financiar Contabilitate

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor economice
• deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

director general adjunct – Direcţia Generală Relaţii Contractuale

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, ştiintelor juridice, ştiinţelor administrative, ştiintelor biologice şi biomedicale – specializarea medicina
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

director – Direcţia Logistică Patrimoniu Achiziţii Publice 

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor juridice sau ştiintelor administrative
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

şef birou – Biroul Achiziţii Publice 

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţe economice, ştiintelor juridice sau ştiinţelor administrative
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.82/1991 Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
• OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.158/2005, privind concediile medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
• HG nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
• Normele metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 aprobate prin Ordinul MS-CNAS nr. 196/139/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 si 2018, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul Preşedintelui CNAS nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare;
• OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
• Hotărârea de Guvern nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordin MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job