Director medical – Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul BuzăuDirector medical

Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău

16 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc Nehoiu cu sediul în oraşul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.17, judeţul Buzău, organizează concurs, pentru ocuparea urmatoarei funcţii contractuale:

  • 1 post, normă întreagă perioadă nedeterminată, de director medical din cadrul Comitetului Director ;

Conform O.M.S. 284/2007, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, concursul, va avea loc la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu şi se va desfăşura astfel:

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs, în termen de 15 zile lucrătoare, de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalul Orăşenesc Nehoiu,

Criterii specifice, de înscriere pentru funcţia de director medical :

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau echivalentă in domeniul medicină-specializarea medicină;
  • sunt confirmati cel putin medic specialist;
  • au minim 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

1.Etapele concursului:

Selecţia dosarelor în data de 07 aprilie 2020 , ora 10.00;
Proba scrisă în data de 15 aprilie 2020,ora 10.00;
Susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniu de activitate al postului în data de 23 aprilie 2020 ora10.00;
Proba interviu în data de 27 aprilie 2020, ora 10.00.
Date contact: tel.: 0238554994, 0238554632, fax: 0238554632, e-mail: spitnehoiu@gmail.com.

Apply for this Job