Director medical – Spitalul Orăşenesc NehoiuDirector medical

Spitalul Orăşenesc Nehoiu

9 octombrie 2019

Spitalul Orăşenesc Nehoiu cu sediul în oraşul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza,  nr.17, judeţul Buzău, organizează concurs, pentru ocuparea urmatoarei  funcţii contractuale:

  • 1 post, normă întreagă perioadă nedeterminată, de director medical din cadrul Comitetului Director ;

Conform  O.M.S. 284/2007, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, concursul, va avea loc la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu şi se va desfăşura astfel:

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs, în termen de 15 zile lucrătoare, de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalul Orăşenesc Nehoiu,

Criterii specifice, de înscriere pentru funcţia de director medical :

  • -sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau echivalentă in domeniul medicină-specializarea medicină;
  • -sunt confirmati cel putin medic specialist;
  • -au minim 5 ani vechime în  specialitatea respectivă;

1.Etapele concursului:

  • Selecţia  dosarelor în data de 04.11.2019 ,ora 1000;
  • Proba scrisă în data de 11.11.2019,ora  1000;
  • Susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniu de activitate al postului în data de14.11.2019 ora1000;
  • Proba interviu în data de 18.11.2019 ,ora  1000.

Date contact: tel.: 0238554994, 0238554632, fax: 0238554632, e-mail: spitnehoiu@gmail.com,

Apply for this Job