Director medical – Spitalul Orăşenesc Bolintin ValeDirector medical

Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical, persoana fizică.

Concursul se va desfăşura în perioada 06.11.2018 -15.11.2018, la sediul spitalului din Bolintin Deal, str. DJ. nr. 600, judeţul Giurgiu, după cum urmează:

  • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului (timp maximum 3 ore) – eliminatoriu 06.11.2018, ora 10.00;
  • susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului (timp de prezentare maximum 30 minute) 08.11.2018, ora 11.00;
  • interviu de selecţie 12.11.2018,cu începere m data de la ora 11.00.

Orele, pentru susţinerea proiectului si a interviului de selecţie, pot suferi modificări anunţate în prealabil, în funcţie de numărul de candidaţi.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii de selecţie:

Pentru a putea participa la concurs candidaţii pe lângă criteriile generale prevăzute în legislaţia de specialitate trebuie să îndeplinească obligatoriu şi următoarele criterii specifice:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarele de înscriere se depun la Biroul Resurse Umane, până la data de 29.10.2018, ora 15.00, tel. 0246/273049.

Relaţii suplimentare privind organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director medical, bibliografia, temele-cadru pentru proiectul de management, criteriile generale ,dosarul de înscriere, etc., se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Bolintin Vale, Serviciul R.U.N.O.S. şi pe site-ul www.spitalulbolintin.ro, sau pe portalul posturi.gov.ro.

Persoana de contact – Grigore Neluţa, telefon 0246/273049, fax 0246/273049.

Apply for this Job