Director medical – Spitalul Orăşenesc AleşdDirector medical

Spitalul Orăşenesc Aleşd

9 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc Aleşd, Județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director – postul de director medical.

 • Condiţii generale de participare la concurs sunt:
  • au domiciliul stabil în Romania
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Condiţii specifice de participare la concurs:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt continuaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iulie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă (test grilă pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică);
 • 31 iulie 2018, ora 13:00: susţinerea proiectului / lucrarea de specialitate pe o temă din domeniu de activitate al postului;
 • 31 iulie 2018, ora 15:00: interviul de selecţie.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Aleşd şi la telefon: 0259/342.374.

Apply for this Job