Director medical – Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian”, RădăuțiDirector medical

Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian”, Rădăuți

25 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian”, Rădăuți, organizează concurs în temeiul O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului-examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director, completat și modificat de O.M.S. nr. 954/24 august 2017, după cum urmează:

  • 1 post de director medical:
    • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil de medicină, specializarea medicină;
    • confirmați cel puțin medic specialist;
    • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora și locul desfășurării concursului:

  • proba scrisă la sediul spitalului, în următorul program în data de 16 aprilie 2019, ora 11.00;
  • proba interviu și susținerea proiectului în data de 18 aprilie 2019, ora 10.00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe site-ul Spitalului Municipal Rădăuți, județul Suceava.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 4, alin. 2 din O.M.S. nr. 954 din 24 august 2017.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se publică pe site-ul spitalului www.spitalulrădăuți.ro cât și la sediul unității.

Relații suplimentare referitor la condițiile de înscriere, eventuale competențe, se pot obține la sediul spitalului și la telefon 0230/564.067; 0784/257.005.

Apply for this Job