Director medical – Spitalul Municipal PloieștiDirector medical

Spitalul Municipal Ploiești

10 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal Ploiești, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale vacante, de director medical.

Condiții specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 octombrie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 noiembrie 2019, ora 13.00: susținerea orală a proiectului de specialitate și interviul de selecție.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 • a)cererea de înscriere;
 • b)copie de pe actul de identitate;
 • c)copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 • d)copie de pe certificatul de medic specialist;
 • e)curriculum vitae;
 • f)adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • g)cazierul judiciar;
 • h)declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 • i)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • j)proiectul de specialitate;
 • k)chitanța de concurs de 300  lei, plătită la caseria unității

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Municipal Ploiești, județul Prahova, str. Ana Ipătescu nr. 59, telefon 0244/523.904, int. 156.

Apply for this Job