Director medical – Spitalul Municipal „Anton Cincu” din TecuciDirector medical

Spitalul Municipal „Anton Cincu” din Tecuci

4 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Anton Cincu” din Tecuci, Județul Galați, în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii și ale O.M.S. nr. 954/2017, cu modificările și completările ulterioare, anunță organizarea la sediul din Tecuci, str. Costache Conachi nr. 35, a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următorului post contractual vacant în cadrul Comitetului Director:

  • director medical:
    • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
    • minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
  • Proba scrisă va avea loc la data de 04.12.2019, ora 09.00.
  • Susținerea proiectului de specialitate va avea loc în data 04.12.2019, ora 12,00.
  • Interviul de selecție – 04.12.2019, ora 13.00.

Afișare rezultate în data de 04.12.2019, ora 15.00; depunere contestații în data de 05.12.2019, maximum ora 15.00; afișare rezultate finale în data de 06.12.2019.

înscrierea candidaților: se va face până la data de 25.11.2019, la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu”, Tecuci, telefon 0236/812.440.

Bibliografia, temele pentru proiectul de specialitate, documentele necesare înscrierii, condițiile generale și specifice de ocupare a postului, calendarul de desfășurare a concursului pentru posturile scoase la concurs se vor afișa la sediul Spitalului Municipal,Anton Cincu“ Tecuci, precum și pe site-ul unității – www.spitaltecuci.com.

Informații suplimentare privind înscrierea și participarea candidaților la concurs se pot obține de la sediul Spitalului Municipal „Anton Cincu”, Tecuci, Biroul R.U.N.O.S. sau telefonic la 0236/812.440, int. 50.

Apply for this Job