Director medical – Spitalul Municipal „Anghel Saligny“, Feteşti, județul IalomițaDirector medical

Spitalul Municipal „Anghel Saligny“, Feteşti, județul Ialomița

9 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Anghel Saligny“, Feteşti, cu sediul în Feteşti, str. Călăraşi nr. 549, judeţul Ialomiţa, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarei funcţii specifice comitetului director:

 • 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite eu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în cate a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensiónale, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele:
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă. Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de director medical se va organiza astfel:
 • proba scrisă în data de 04.06.2018, ora 10.00;
 • proiectului de specialitate se va susţine în data de 05.06.2018, ora 10.00;
 • interviul de selecţie se va susţine în data de 05.06.2018, ora 14.00.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.05.2018.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediu! Spitalului Municipal „Anghel Saligny“, Feteşti şi se publică pe site-ul Spitalului Municipal „Anghel Saligny“, Feteşti.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0243.361.905. interior 121 – Biroul Resurse Umane.

descarca: ANUNT-CD.doc 136KB DOC

Apply for this Job