Director medical – Spitalul Județean de Urgență TârgovișteDirector medical

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

4 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, având sediul în Târgoviște, str. T. Vladimirescu nr. 48, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea postului de director medical.

Criterii specifice de participare la concurs:

  1. a) îndeplinește condițiile prevăzute de O.M.S. nr. 284/2007, respectiv:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășură, la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, astfel:

Selecția dosarelor 19.11.2019, ora 12.00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor candidaților 19.11.2019
Proba scrisă 26.11.2019, între orele 10.00-13.00
Susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție 26.11.2019, începând cu ora 13.30
Afișarea rezultatelor concursului (proba scrisă F proiectul de specialitate + interviul de selecție) 26.11.2019

în vederea participării la concurs, dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de dată susținerii concursului, respectiv 18.11.2019.

Candidații vor depune dosarul de concurs între orele 08.00 – 11.00, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, se pot obține de la secretariatul comisiei de concurs, respectiv dna. Gherasoiu Daniela – Șef Birou Salarizare Organizate, la telefon 0372/614.600 sau 0245/631.582, interior 1811 sau pe site-ul unității spitaldb.ro.

Apply for this Job