Director medical – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, județul IalomițaDirector medical

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, județul Ialomița

9 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu sediul în Slobozia, str, Decebal nr. 1, judeţul Ialomiţa, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului directoral unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director medical;

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justifici, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 04.06.2018. ora 11.00 – proba scrisă, respectiv data de 05.06.2018, ora 9.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concura este 23.05.2018, ora 16.00.

Bibliografia pentru concura /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi se publică pe site-ul spitalului www.spitalslobozia.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0243.212.130, int. 234 – Serviciul RUNOS.

descarca: concurs-director-medical-2018-05-09.pdf 3.15MB PDF

Apply for this Job