Director medical – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, județul IalomițaDirector medical

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, județul Ialomița

9 mai 2018

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu sediul în Slobozia, str, Decebal nr. 1, judeţul Ialomiţa, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului directoral unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director medical;

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justifici, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 04.06.2018. ora 11.00 – proba scrisă, respectiv data de 05.06.2018, ora 9.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concura este 23.05.2018, ora 16.00.

Bibliografia pentru concura /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi se publică pe site-ul spitalului www.spitalslobozia.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0243.212.130, int. 234 – Serviciul RUNOS.

descarca: concurs-director-medical-2018-05-09.pdf 3.15MB PDF

Apply for this Job