Director medical – Spitalul Județean de Urgență SlatinaDirector medical

Spitalul Județean de Urgență Slatina

6 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Slatina, str. Crișan nr. 5, județul Olt, organizează concurs în data de 14.01.2020. la sediul spitalului, pentru ocuparea funcției de director medical din comitetul directorul spitalului.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de director medical:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarele se primesc până în data de 06.01.2020, ora 16.00, conform art. 4 alin. (2) din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare sunt afișate la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina, str. Crișan nr. 5, și pe site-ul www.spjslatina.ro.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare al Spitalului Județean de Urgență Slatina, telefon 0349/802.550

Apply for this Job