Director medical – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul loan cel Nou“, SuceavaDirector medical

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul loan cel Nou“, Suceava

27 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul loan cel Nou“, Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii specifice comitetului director din spitalele publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 284/12.02.2007 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 954/2017. după cum urmează:

  • director medical – I post vacant.

Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul loan cel Nou“ Suceava, în data de 21.03.2018, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 13.03.2018, inclusiv. Criterii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de art. 3 din Metodologia-cadru de organizare si desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Criterii specifice:

  • director medical:
  • suni absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la:

  • avizierul instituţiei şi pagina dc internet;
  • secretarul comisiei, dna Ştefan Valeria, referent de specialitate, gradul I – Serviciul R.U.N.O.S., tel. 0230/222098, interior 133, adresa e-mail stefanvaleria64@yahoo.com.

Apply for this Job