Director medical – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou“, SuceavaDirector medical

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou“, Suceava

15 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou“, Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii specifice comitetului director din spitalele publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 284/12.02.2007 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 954/2017 după cum urmează:

  • director medical -1 post vacant.

Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul loan cel Nou” Suceava, în data de 06.11.2018, ora 09.00, proba scrisă.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 29.10.2018, inclusiv.

Criterii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.284/12.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Criterii specifice:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la:

  • avizierul instituţiei şi pe pagina de internet;
  • secretarul comisiei, dna Tudosă Maria – inspector de specialitate gradul I. Serviciul R.U.N.O.S., tel. 0230/222098. interior 133.

Apply for this Job