Director medical – Spitalul General C.F. BrașovDirector medical

Spitalul General C.F. Brașov

6 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul General C.F. cu sediul în Brașov, Str. 15 Noiembrie nr. 60. județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/ 2014 și O.U.G. nr. 90/2017 în cadrul instituției.

Denumirea postului – 1 post contractual vacant de director medical, absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină, sunt confirmați cel puțin medic specialist, au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă, post perioadă determinată, în cadrul Spitalului General C.F. Brașov, Comitet Director.

Concursul se va desfășura la sediu! unității din Bd. 15 Noiembrie nr. 60, în data de 3 martie 2020, ora 10.00 – proba scrisă, ora 14.00 – susținerea proiectului de specialitate, respectiv ora 15.00 – susținerea interviului de selecție.

Data limita până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 19 februarie 2020, ora 16.00 la sediul Spitalului General C.F. Brașov, Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare.

Relații suplimentare, precum și bibliografia se primesc la sediul unității sau la telefon 0268/ 475949, interior 104.

Apply for this Job