Director medical – Spitalul de Psihiatrie TulgheşDirector medical

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş din comuna Tulgheş, judeţul Harghita organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin Ord. 284/2007 completat cu Ord. nr. 954/2017, funcţie specifică comitetului director.

Denumirea postului: director medical post vacant pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru directorul medical:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă în data de 11 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Harghita;
  • proba susţinerea proiectului de specialitate în data de 16 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Harghita;
  • proba interviu de selecţie în data de 21 ianuarie 2019, la sediul Consiliului Judeţean Harghita.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, respectiv 04.01.2019, la sediul instituţiei.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Detalii suplimentare – Biroul R.U.N.O.S., Spitalul de Psihiatrie Tulgheş din comuna Tulgheş, str. Tulgheş nr. 342, judeţul Harghita, telefon: 0266/338.188 sau pe pagina web.

Apply for this Job