Director medical – Spitalul de Psihiatrie Săpunari, județul CălărașiDirector medical

Spitalul de Psihiatrie Săpunari, județul Călărași

6 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Săpunari, județul Călărași organizează pe data de 28.05.2019, ora 11.00, concurs pentru ocuparea postului vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, de director medical (conform O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:

 • depunerea dosarelor de concurs până la 20.05.2019, ora 16.00;
 • selecția dosarelor depuse și afișarea rezultatelor selecției – 21.05.2019;
 • depunere contestații selecție dosare – 22.05.2019, ora 16.00;
 • afișare rezultatele cotestații selecție dosare – 23.05.2019;
 • test grilă/ lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – 28.05.2019, ora 11.00;
 • afișarea rezultatelor la test grilă /lucrare scrisă – 28.05.2019;
 • depunere contestații la test grilă/lucrare scrisă – 29.05.2019, ora 00;
 • afișare rezultate contestații test grilă/lucrare scrisă – 30.05.2019;
 • susținerea proiectului/ lucrării de specialitate pe o temă aleasă de candidat din domeniul de activitate al postului și interviul de selecție – 03.06.2019, ora 10.00, afișarea rezultatelor;
 • afișarea rezultatelor finale – 03.06.2019;
 • depunerea contestațiilor la rezultatele finale – 04.06.2019, ora 16.00;
 • afișare rezultate după contestații la rezultatele finale – 6.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, pe site-ul spitalului (www.sp-sapunari.ro) unde este afișat anunțul și Serviciul R.U.N.O.S., telefon 0242 645 174.

Apply for this Job