Director medical – Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, judeţul VâlceaDirector medical

Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, judeţul Vâlcea

21 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatric Drăgoești, prin manager, organizează concurs, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile Ordinului M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul M.S.P. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, pentru ocuparea funcției de director medical:

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină:
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul constă în următoarele probe:

  • proba scrisă – 12.06.2019, ora 9.00
  • susținerea proiectului de specialitate – 17.06.2019, ora 09.00
  • interviul de selecție – 20.06.2019, ora 09.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Drăgostești, Str. Spitalului nr. 1, județul Vâlcea.

Înscrierile se fac la Compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, județul Vâlcea, până în dala de 04.06.2019, ora 13.00, inclusiv, persoană de contact – Barbu Mariana, telefon 0250.762.331.

Apply for this Job