Director medical – Spitalul de Pneumoftiziologie SibiuDirector medical

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

11 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcției specifice comitetului director, respectiv funcția de director medical.

Concursul va avea loc la sediul unității și se va desfășura după cum urmează:

  1. test-grilă/lucrare de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 06.04.2020, ora 9.00;
  2. susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului în data de 06.04.2020, ora 12.00:
  3. interviul de selecție în data de 06.04.2020, ora 14.00.

Condițiile necesare pentru participarea la concurs sunt următoarele:

  • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • confirmat cel puțin ca medic specialist;
  • vechime minimum 5 ani în specialitate.

Informațiile privind conținutul dosarului de înscriere și bibliografia pentru concurs se vor afișa la sediul unității din Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 27.03.2020, la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs.

Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului se pot obține la Biroul R.U.N.O.S. Contencios, Administrativ, Informatică, la nr. tel. 0269/ 210.979, int. 115. persoană de contact – dna Ciulavu Anca, nr. fax 0269/230212

Apply for this Job