Director medical – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta CraiovaDirector medical

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

16 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu sediul în Craiova, str. Tabaci, nr. 1, judetul Dolj, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director medical;

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  •  nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director – director medical al unității se va organiza astfel:

  • 13.05.2019 ora 11.00 – proba scrisă,
  • 15.05.2019, ora 12.00 – susţinere orala a proiectului de specialitate, ora 13.00- interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03.05.2019, orele 13.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0251.502.200 și 0251.502.300, interior 227 – Ambulatoriu – Serviciul Resurse Umane.

descarca: 2019.05.13-Metodologie.pdf 110KB PDF

descarca: 2019.05.13-ConditiiParticipare.pdf 144KB PDF

Apply for this Job