Director Medical – Spitalul Clinic Județean de Urgență BrașovDirector Medical

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

4 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform M.O. 1185/10.10.2019, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov face următoarea rectificare:

 • „Data limită până Ia care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 17.10.2019. ora 15.00, la sediul instituției
 • Verificarea dosarelor candidaților – 21.10.2019.
 • Afișarea listei candidaților admiși – 21.10.2019, ora 15.00.
 • Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor – 22.10.2019, ora 15.00.
 • Soluționarea contestațiilor -23.10.2019.
 • Afișarea contestațiilor – 23.10.2019, ora 15.00.”


Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu sediul în Brașov, Calea București nr. 25 – 27, județul Brașov, organizează concura pentru ocuparea funcției specifice de conducere din comitetul director pe perioadă determinată, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 284/2007 modificată și completată.

• 1 post contractual vacant pe perioadă determinată de Director Medical la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului/examenului:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 15.10.2019, ora 15.00, la sediul instituției.
 • Verificarea dosarelor candidaților în data de 16.10.2019.
 • Afișarea listei candidaților admiși în data de 16.10.2019, ora 15.00.
 • Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor în data de 17.102019, ora 15.00.
 • Soluționarea contestațiilor în data de 18.10.2019.
 • Afișarea contestațiilor în data de 18.10.2019, ora 15.00.
 • Proba scrisă în data de 28 octombrie 2019, ora 10.00, la sediul instituției, etajul VI.
 • Susținerea proiectului de specialitate în data de 30 octombrie 2019, ora 09.00, la sediul instituției.
 • Interviul de selecție în data de 30 octombrie 2019, ora 14.00, la sediul instituției.
 • Afișare rezultatelor finale în data de 30.10.2019, ora 16.00.
 • Depunerea contestațiilor la rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție în data de 31.10.2019, ora 16.00.
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului în data de 01.112019.
 • Afișare rezultate finale în data de 04.11.2019.

Date contact la Serviciul R.U.N.O.S., telefon 0268320022, int. 259/294, cât și pe site-ul S.C.J.U. Bv.

Apply for this Job