Director medical – Spitalul Clinic de Neuropsihiairie CraiovaDirector medical

Spitalul Clinic de Neuropsihiairie Craiova

7 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Neuropsihiairie Craiova, cu sediul în Craiova, Calea București nr. 99, județul Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical, în perioada 02.07.2019-11.07.2019, astfel:

  • 02.07.2019, ora 10.00 – testul grilă;
  • 08.07.2019, între orele 10.00-11.00 – susținerea proiectului de specialitate;
  • 09.07.2019, ora 10.00 – interviul de selecție.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 10.06.2019 – 24.06.2019, între orele 08.00 – 15.00, de luni până joi, și între orele 08.00 – 13.00 în ziua de vineri, la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – secretariat.

Criterii generale:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra umanității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Detalii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul spitalului, telefon 0251/597857, int. 163.

 

Apply for this Job