Director medical – Spitalul Clinic de Neuropsihiairie CraiovaDirector medical

Spitalul Clinic de Neuropsihiairie Craiova

7 iunie 2019

Spitalul Clinic de Neuropsihiairie Craiova, cu sediul în Craiova, Calea București nr. 99, județul Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical, în perioada 02.07.2019-11.07.2019, astfel:

  • 02.07.2019, ora 10.00 – testul grilă;
  • 08.07.2019, între orele 10.00-11.00 – susținerea proiectului de specialitate;
  • 09.07.2019, ora 10.00 – interviul de selecție.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 10.06.2019 – 24.06.2019, între orele 08.00 – 15.00, de luni până joi, și între orele 08.00 – 13.00 în ziua de vineri, la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – secretariat.

Criterii generale:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra umanității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Detalii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul spitalului, telefon 0251/597857, int. 163.

 

Apply for this Job