Director medical și director financiar-contabil – Spitalul Județean de Urgență Miercurea-CiucDirector medical și director financiar-contabil

Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc

17 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulative, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt continuați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical al unității se va organiza în data de 14.05.2019. ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 16.05.2019. ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, str. Dr. Denes Lászlo nr. 2, județul Harghita (în bibliotecă).

 • 1 post director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulative, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidsază, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate dc medicul dc familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice;

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Coucursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar- contabil al unității se va organiza în data de 15.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 17.05.2019, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul Spitalului Județean dc Urgență Miercurea-Ciuc, str. Dr. Denes Lászlo nr. 2, județul Harghita (în bibliotecă).

Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisiei de concurs (la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc) de la apariția acestui anunț până la data de 06.05.2019, între orele 08.00 – 15.00.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa la telefonul 0266/324.193, interior 109. Serviciul R.U.N.O.S. la secretarul comisiei de concurs, pe site-ul Consiliului Județean Harghita, www.judetulharghita.ro și pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Apply for this Job