Director medical și director financiar-contabil – Spitalul Clinic C.F. Oradea, județul BihorDirector medical și director financiar-contabil

Spitalul Clinic C.F. Oradea, județul Bihor

21 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic C.F. Oradea, cu sediul în Oradea, Str. Republicii nr. 56, județul Bihor, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 actualizată, ale Ordinului M.S. nr. 284/2007 completat cu O.M.S. nr. 954/2017, pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director de:

 1. director medical;
 2. director financiar-contabil.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic C.F. Oradea, Str. Republicii nr. 56, în perioada 17.03.2020 -18.03.2020, după cum urmează:

 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 17.03.2020, ora 12.00;
 2. susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 18.03.2020, ora 09.00;
 3. interviul de selecție în data de 18.03.2020, ora 13.00.

Criteriile specifice de înscriere:

 • pentru, directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
 • pentru directorul financiar-contabil:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite in domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Data limită pentru înscriere la concurs06.03.2020, ora 14.00, la sediul unității.

Relații suplimentare, precum și bibliografia și temele de proiect se pot obține la Biroul Resurse-Umane din cadrul spitalului Clinic C.F. Oradea, persoană de contact – Ivan Floare, telefon 0259/411.581, int. 319, de la avizierul unității sau de pe site-ul spitalului www.spitalcforadea.ro.

Apply for this Job