Director medical și director financiar contabil – Spitalul Clinic C.F. IașiDirector medical și director financiar contabil

Spitalul Clinic C.F. Iași

16 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic C.F. Iași, cu sediul în Iași, str. Garabet Ibrăileanu nr. 1, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții de conducere:

 1. 1 post de director medical, cu normă întreagă, studii superioare de lungă durată, pe perioadă determinată, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare.
  • Condiții specifice:
   • absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
   • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
   • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
   • sunt doctori în științe medicale.
 2. 1 post de director financiar contabil, cu normă întreagă, studii superioare de lungă durată, pe perioadă determinată, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare.
  • Condiții specifice:
   • absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
   • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul se va desfășura astfel:

 • proba scrisă în data de 7 iunie 2019, ora 10.00; Amânare: „proba scrisă în data de 27 iunie 2019, ora 10.00;” (Conform M.O. nr. 632/06.06.2019, partea a III-a).
 • data și ora susținerii proiectului de specialitate și a interviului, vor fi comunicate ulterior, odată cu rezultatele probei scrise.

Documentele solicitate candidaților, condițiile generale pentru ocuparea postului, tematica și bibliografia, sunt afișate la sediul unității și pe site-ul spitalului.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până în data de 30.05.2019, ora 14.00, la sediul unității din Iași, strada Garabet Ibrăileanu nr. 1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic C.F. Iași, Birou R.U.S., persoana de contact Ipate Rodica, telefon 0232/410.420 sau 0232/264.013, telefon 0232/264.013.

Apply for this Job