DIRECTOR MEDICAL si DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL – Spitalul Orasenesc MacinDIRECTOR MEDICAL si DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Spitalul Orasenesc Macin

20 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orasenesc Macin, cu sediul in Macin, str. Mircea Voda, nr. 37, organizeaza concurs in vederea ocuparii functiilor specifice Comitetului Director – conform Ordinului.M.S.nr.284/2007 pentru functiile de : DIRECTOR MEDICAL si DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii sanitare dupa urmatorul calendar:

-18.03.2019 – ora 10.00 ultima zi de depunere a dosarelor pentru concurs

-18.03.2019 – ora 14.00 afisarea rezultatului verificarii dosarelor

-21.03.2019 – ora 14.00 depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor

-22.03.2019 – ora 14.00 comunicarea rezultatelor contestatiilor

-28.03.2019 – ora 10.00 proba scrisa – separat, pe comisii

-29.03.2019 – ora 14.00 afisare rezultat proba scrisa

-01.04.2019 – pana la ora 14.00 depunere contestatie proba scrisa

-02.04.2019 – ora 14.00 afisare rezultat contestatie proba scrisa

-03.04.2019 – ora 10.00 proba interviu si prezentarea proiectului de management,pe comisii

-03.04.2019 – ora 14.00 afisare rezultat interviu si prezentare proiect management

-03.04.2019 – ora 16.00 afisarea rezultatelor finale

-04.04.2019 – pana la ora 16.00 depunerea contestatiilor la rezultatul final

-05.04.2019 – ora 10.00 afisarea rezultatelor contestatiilor si a rezultatelor   finale.

-08-12.04.2019 – INCHEIEREA CONTRACTELOR DE ADMINISTRARE

Conditii de participare la concurs a candidatilor:

 • au domiciliul stabil in Romania; nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala; sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); nu au virsta de pensionare – pana la sfarsitul anului.
 • Criteriile specifice pentru candidatii care doresc sa participe la concursul/examenul pentru ocuparea unor functii specifice Comitetului Director al Spitalului Orasenesc Macin se regasesc in Ord. M.S.P. nr. 284/2007.
 • Criteriile specifice :
 • Pentru director financiar contabil:
  •  Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;
  •   Au cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor;
  • Detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu;
 • Pentru director medical:
  •   Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;
  •   Sunt confirmati ca medic specialist sau primar;
  • Au cel putin 5 ani vechime in specialitatea respectiva.
 • Dosarul de inscriere va cuprinde:

a) cererea de înscriere;

 1. b) copie de pe actul de identitate;
 2. c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 3. d) curriculum vitae;
 4. e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 5. f) cazierul judiciar;
 6. g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;
 7. h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 8. i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. j) proiectul/lucrarea de specialitate;
 10. k) aprobarea managerului;
 11. l) avizul consiliului de administraţie al spitalului.

Bibliografia si tematica proiectelor de management sunt afisate la sediul unitatii sanitare si pe site-ul : www.spitalulmacin.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la compartimentul R.U.N.O.S. al Spitalului Orasenesc Macin – tel/0240 – 571883.

descarca: CCF_000069.pdf 853KB PDF

Apply for this Job