Director medical – Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, județul HunedoaraDirector medical

Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, județul Hunedoara

11 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, cu sediul în str. Măgura nr. 25, completările ulterioare, pentru ocuparea funcției vacante specifice organizează concurs, conform Ordinului nr. 284/2007 cu modificările și comitetului director;

  • 1 post director medical, studii (S), durată determinată.

Condițiile generale de participare la concurs sunt cuprinse în art. 3 alin. (2) din Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la sediul unității astfel:

  • în data de 03.04.2020, ora 09.00 – probă scrisă și susținerea proiectului de specialitate, ora interviului de selecție va fi comunicată ulterior;
  • dosarele de concurs se depun până la data de 27.03.2020, la Biroul R.U.N.O.S. – Juridic din cadrul unității.

Bibliografia, tematica și, după caz, temele de proiect se pot obține pe site-ul/sediul unității sau la tel. 0254/611.050, int. 223

Apply for this Job