Director medical – Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul HunedoaraDirector medical

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara

10 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, cu sediul în str. Măgura nr. 25, Județul Hunedoara organizează concurs, conform Ordinului nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției vacante, specifice comitetului director:
• 1 post director medical – studii (S), durată determinată (3 ani).
I. Condițiile generale de participare la concurs sunt cuprinse în art. 3 alin. (2) din Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor / examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.
II. Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la sediul unității astfel: – prima probă (scrisă) în data de 07.05.2019, ora 10.00, susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de concurs se depun până la data de 25.04.2019, ora 12.00, la Biroul R.U.N.O.S. – Juridic, din cadrul unității.
Bibliografia, tematica și, după caz, temele de proiect se pot obține pe site-ul/sediul unității sau la telefon 0254/611.050, int. 223.

Apply for this Job