Director medical – Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, județul HunedoaraDirector medical

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, județul Hunedoara

4 septembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, cu sediul în str. Măgura nr. 25, Județul Hunedoara organizează concurs, conform Ordinul nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției vacante specifice comitetului director:

1 post director medical – studii (S), durată determinată (3 ani).

Condițiile generale de participare la concurs sunt cuprinse în art. 3 alin. (2) din Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Concursul se va desfășura la sediul unității astfel: susținerea proiectului de specialitate și probă scrisă în data de 27.09.2019, ora 09.00, respectiv ora 10.00, data și ora interviul de selecție vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de concurs se depun până la data de 19.09.2019, ora 12.00, la Biroul R.U.N.O.S.- Juridic din cadrul unității.

Bibliografia, tematica și, după caz, temele de proiect se pot obține pe site-ul/sediulunității sau latei. 0254/611.050, int. 223.

Apply for this Job