Director medical – Instituţia Spitalul de Boli Cronice CâmpeniDirector medical

Instituţia Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

6 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Spitalul de Boli Cronice Câmpeni în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 actualizată şi ale Ord. M.S. nr. 954/2017, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crişan nr. 11, judeţul Alba, cod poştal 515500, CIF 4331104, Oraş Câmpeni, a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de:

  • denumire postului – director medical.

Condiţii pentru ocuparea postului:

  1. nivelul studiilor – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină;
  2. domeniul studiilor – medicină:
  3. vechime în specialitatea postului – 5 ani.

Proba test grilă/lucrare scrisă va avea loc în data de 08.01.2018, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Susţinerea proiectului va avea loc în data de 09.01.2018, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Interviul de selecţie va avea loc în data de 10.01.2018. Ia sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Înscrierile se fac până la data de 15.12.2017. inclusiv, ora 15.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crişan nr. 11, judeţul Alba, cod poştal 515500, telefon 0258771582.

Tematica concursului, bibliografia, fişa postului, documentele necesare înscrierii şi alte informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul http://www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro/anunturi.html, şi la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal/R.U.N.O.S. al unităţii sau la nr. tel./fax 0258771582, între orele 07.00 – 15.00

Apply for this Job