Director medical, director financiar contabil și director de îngrijiri – Spitalul Municipal de Urgenţă PaşcaniDirector medical, director financiar contabil și director de îngrijiri

Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani

19 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani organizează concurs, în sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 954/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere vacante, specifice comitetului director:

 • director medical;
 • director financiar contabil;
 • director de îngrijiri.

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii din Municipiul Paşcani, Strada Grădiniţei nr. 5, judeţul Iaşi, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 10.08.2018, ora 09.00;
 • susţinerea proiectului de specialitate în data de 13.08.2018, ora 09.00;
 • susţinerea interviului de selecţie în data de 13.08.2018, ora 12.00.
 • Dosarele se depun la secretariatul comisiei de concurs între orele 08.00 – 16.00, până la data de 02.08.2018, inclusiv.

Criterii specifice de participare la concurs:

 • pentru director medical:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;
  • sunt confirmaţi ccl puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
 • pentru director financiar-contabil:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
 • pentru directorul de îngrijiri:
  • sunt asistenţi medicali generalişti principali;
  • au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Relaţii suplimentare, bibliografia, Temele-cadru precum şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziţie la sediul unităţii sau la telefon 0232/763.600, int. 143 cât şi pe site-ul www.spitalulmunicipalpascani.ro.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Strada Grădiniţei nr. 5, judeţul Iaşi, telefon 0232/763.600, int. 143.

Apply for this Job