Director medical – Spitalul Orășenesc CîmpeniDirector medical

Spitalul Orășenesc Cîmpeni

6 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Cîmpeni cu sediul în: localitatea Cîmpeni, strada Horea, nr 63, judeţul Alba organizează in data de 29.08.2018 concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere – specifică comitetului director, de DIRECTOR MEDICAL conform OMS 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Denumirea postului: Director medical -vacant- Funcţie de conducere specifică comitetului director.

Condiţii generale de participare la concurs conform art 3 alin (2) din OMS 954/2017:

  1. Au domiciliul stabil în România;
  2. Nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  3. Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  4.  Nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiţii specifice de participare la concurs, conform art 3 alin (3) pct a) din OMS 954/2017 :

  1. Sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. Sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  3.  Au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  1. Lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului în data de 29.08.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei.
  2. Susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 03.09.2018.
  3. Interviul de selecţie în data de 03.09.2018

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: Bota Denisa Tel : 0258 771717 interior 49.

descarca: Spitalul-Orasenesc-Cimpeni-jud.-Alba.doc 35KB DOC

 

Apply for this Job