Director medical – Spitalul de Psihiatrie, cu sediul în Câmpulung MoldovenescDirector medical

Spitalul de Psihiatrie, cu sediul în Câmpulung Moldovenesc

19 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma m nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Psihiatrie, cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor nr. 2, judeţul Suceava, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Criteriile specifice sunt următoarele:
 •  pentru directorul medical:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină;
  • simt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, respectiv, pentru director medical, se va organiza în data de 13.11.2018, la sediul din str. Trandafirilor nr. 2, astfel:

–        proba scrisă (testul grilă) se va desfăşura în data de data de 13.11.2018, ora 10.00;

–        susţinerea orală a proiectului de specialitate se va desfăşura în data de 13.11.2018, ora 14.00;

–        interviul de selecţie se va desfăşura în data de 13.11.2018, ora 15.00.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.11.2018, ora 16.00.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc şi se publică pe site-ul spitalului www.spcm.ro

Relaţii suplimcntaTe se pot obţine la telefonul 0230.314.431 – Compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

descarca: director-medical.doc 95KB DOC

Apply for this Job