Director medical – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă OradeaDirector medical

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, cu sediul în Oradea, Str. Republicii nr. 37 organizează concurs în vederea ocupării următorului post contractual vacant:

  • 1 post director medical la conducere.

Condiţii generale de participare la concurs suni cuprinse în art. 3 alin. 2 la

O.M.S. nr. 284/2007 privind Metodologia-eadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examene lor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului vacant de director medical sunt următoarele:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 4 din O.M.S. nr. 284/2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Olieial al României, Partea a III-a.

Ora şi locul desfăşurării fiecărei probe a concursului:

  •  proba scrisă: 26,09.2018. ora 10.00. Str, Republicii nr. 37. etajul IV, sala 49;
  •   susţinerea proiectului de specialitate: 27.09.2018, ora 10.00, Str. Republicii nr. 37, etajul IV, sala 49;
  •  interviul de selecţie: 27.09.2018, ora 13.00, Str. Republicii nr. 37, etajul IV, sala 49.

Tematica şi bibliografia de concurs se afişează la avizierul unităţii din Str. Republicii nr. 37, parter, şi pe site-ul unităţii www.spitaljudetean-oradea.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea – Serviciul Resurse Umane, tel. 0259-43.77.50, int. 111.

Apply for this Job